Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Bedriftskompetanse inngår samarbeidsavtale med Logos Consulting, Oslo

Bedriftskompetanse inngår samarbeidsavtale med Logos Consulting, Oslo

Logos Consulting drives av siviløkonom og psykolog Jørn Martin Unneland. Han innehar EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi, samt er sertifisert på Faktaundersøkelse.

Jørn har lang erfaring som konsulent innenfor områder som strategiprosesser, omstilling, effektivisering, teamutvikling og kartlegging/håndtering av konflikter.

Jørn innehar solid kompetanse som understøtter våre kunders kompetansebehov og gjør oss mindre sårbare på etablerte tjenesteområder, samtidig som dette er et samarbeid som kan bidra til nye muligheter. Gjennom tidligere prosjektsamarbeid med Jørn har vi lært han å kjenne som en verdifull ressurs, som vi nå er glad for å ha inngått et formalisert samarbeid med, sier Hans Kristian E. Henriksen, konst. leder Tromsø/Hammerfest i Bedriftskompetanse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no