Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Digitalisering som en drivkraft i bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen i Arktis

Digitalisering som en drivkraft i bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen i Arktis

De neste tre årene vil digitalisering av bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen stå i fokus. Bransjen, sammen med IKT-bedrifter og utbyggere i de nordlige delene av Finland, Sverige og Norge, går sammen om kompetansehevingsprogrammet Digitalisering som en drivkraft i BAE-næringen i Arktis (Digi-BAE).

Kompetanse, nettverk og konkurransekraft

I Norden er vi dyktige på å dra nytte av digitalisering i ulike former i byggeprosjekter. Samtidig varierer spisskompetansen mellom landene. Nå vil bransjen i fellesskap bygge kompetanse og nettverk i den hensikt å styrke sin konkurransekraft i en stadig mer global konkurranse. Spesifikke målsetninger er redusert byggetid og byggekostnader, samt reduserte kostnader til drift og vedlikehold gjennom bygg som er bedre tilpasset sine brukere. I tillegg kommer målsetningen om en mer digital og konkurransedyktig næring med stort eksportpotensial.

Helhetlig tilnærming gir besparelser

Kommunene i Nord-Norge kan utgjøre en viktig drivkraft for utviklingen gjennom å være tydelig på hvordan digitalisering skal tas i bruk når offentlige bygg skal utformes. Erfaringer fra andre land indikerer at digitalisering gir mulighet for betydelige besparelser; opptil 5-10 prosent av byggekostnader, samt opptil 10-15 prosent av drifts- og vedlikeholdskostnader.

Målgruppen for programmet er bestillere/utbyggere, samt hele bransjens verdikjede. Fem nordnorske kommuner deltar i programmet. Fra næringen deltar blant annet Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon (NESO) som prosjekteier, med tilsvarende prosjektpartnere i Sverige og Finland. Programmet har også samarbeidspartnere fra universitetsmiljøene i Tromsø, Alta, Narvik, Luleå og Oulu. Business Oulu, Norrbottens Handelskammare og NESO/Bedriftskompetanse vil koordinere arbeidet i tett samarbeid med næringen.

Vi ser med spänning fram emot att få djupare insikt i hur utvecklingen i Finland och Norge ser ut i dag, och även hur vi tilsammans kan dra nytta av varandras kunskaper. Jag tror också att vi från Sweco kommer at kunna dele en del av den kunskap vi fått då vi arbetat med stadsomvandlingen i Kiruna där vi utvecklat vår digitale kunskap. Kent Karlsson, Sweco

Digi-BAE er finansiert av Interreg Nord-programmet, Innovasjon Norge, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt gjerne Anita Andresen, aa@bedriftskompetanse.no, tlf. 976 94 949.

Fakta om digitalisering i BAE-næringen

  • Digitalisering er en av dagens globale megatrender som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitalisering utgjør en stor del av svarene.
  • Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Investeringene i 2016 talte 422 milliarder kroner (Prognosesenteret).
  • Basert på beregninger gjort i Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig dersom næringen blir heldigital. De største gevinstene er knyttet til kostnadseffektivisering og verdiøkning. Stat og kommune er store byggherrer og innsparingene vil derfor komme fellesskapet til gode.

Kilde: www.bnl.no

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no