Du er her:

Finsk yrkeskompetanse møter nordnorske arbeidsgivere

Over 350 yrkesfagsstudenter i elektro, automasjon og helsefag fra yrkesfagskolen i Oulu har deltatt på presentasjoner av arbeidsmuligheter i Beiarn kommune, Spider Industrier og Haneseth Gruppen i Nord-Norge. Bakgrunnen er høy arbeidsledighet blant unge fagarbeidere i Oulu, kombinert med det enorme behovet for fagkompetanse i Nord-Norge. Over 50 av studentene har allerede meldt interesse for å flytte til Nord-Norge. 

"Behovet for kompetente helsearbeidere er økende, og det var gledelig å se interessen for å arbeide og bo i Beiarn kommune. Vi har mottatt den første formelle søknaden og ser virkelig fram til flere", sier Lisbeth Movik, kommunalleder for helse og omsorg i Beiarn kommune. 

Spider Industrier har 35 ansatte i Tromsø i dag. «Vi skulle vært 50 ansatte. Arbeidsmengden er stor og voksende, ikke bare i Tromsø, men i hele Nord-Norge», sier Geir Pedersen, administrerende direktør i Spider Industrier. Hans interesse for fagutdannede elektrikere og muligheter for bedre arbeidsmobilitet ble førstesideoppslag i de to største avisene i Oulu. «Jeg er veldig fornøyd med det første besøket i Oulu og har tro på ett felles arbeidsmarkedskonsept. Unge elektrikere fra Finland kan etter noen år i Norge tilegne seg viktig erfaring for videre arbeid på hjemmemarkedet når behovet blir økende der», sier Geir Pedersen, som også representerte Haneseth Gruppen. 

Prosjektet for felles arbeidsmarked, «Arctic Labour», er et samarbeid mellom Oulu Vocational College i Finland, Utbildning Nord i Sverige og Bedriftskompetanse AS i Norge. «Vi ønsker å snu på arbeidsmobilitet fra nord-sør til nord-nord. Kort geografisk avstand, liknende klimatiske forhold og gjeldende fagbrev for hele regionen gjør denne oppgaven mer realistisk», sier Anita Andresen og Olga Goldfain i Bedriftskompetanse. Prosjektet vil pågå i to år og det vil bli flere muligheter for potensielle arbeidsgivere i Nord-Norge til å delta i prosjektet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no