Du er her:

Finsk yrkeskompetanse møter nordnorske arbeidsgivere

Over 350 yrkesfagsstudenter i elektro, automasjon og helsefag fra yrkesfagskolen i Oulu har deltatt på presentasjoner av arbeidsmuligheter i Beiarn kommune, Spider Industrier og Haneseth Gruppen i Nord-Norge. Bakgrunnen er høy arbeidsledighet blant unge fagarbeidere i Oulu, kombinert med det enorme behovet for fagkompetanse i Nord-Norge. Over 50 av studentene har allerede meldt interesse for å flytte til Nord-Norge. 

"Behovet for kompetente helsearbeidere er økende, og det var gledelig å se interessen for å arbeide og bo i Beiarn kommune. Vi har mottatt den første formelle søknaden og ser virkelig fram til flere", sier Lisbeth Movik, kommunalleder for helse og omsorg i Beiarn kommune. 

Spider Industrier har 35 ansatte i Tromsø i dag. «Vi skulle vært 50 ansatte. Arbeidsmengden er stor og voksende, ikke bare i Tromsø, men i hele Nord-Norge», sier Geir Pedersen, administrerende direktør i Spider Industrier. Hans interesse for fagutdannede elektrikere og muligheter for bedre arbeidsmobilitet ble førstesideoppslag i de to største avisene i Oulu. «Jeg er veldig fornøyd med det første besøket i Oulu og har tro på ett felles arbeidsmarkedskonsept. Unge elektrikere fra Finland kan etter noen år i Norge tilegne seg viktig erfaring for videre arbeid på hjemmemarkedet når behovet blir økende der», sier Geir Pedersen, som også representerte Haneseth Gruppen. 

Prosjektet for felles arbeidsmarked, «Arctic Labour», er et samarbeid mellom Oulu Vocational College i Finland, Utbildning Nord i Sverige og Bedriftskompetanse AS i Norge. «Vi ønsker å snu på arbeidsmobilitet fra nord-sør til nord-nord. Kort geografisk avstand, liknende klimatiske forhold og gjeldende fagbrev for hele regionen gjør denne oppgaven mer realistisk», sier Anita Andresen og Olga Goldfain i Bedriftskompetanse. Prosjektet vil pågå i to år og det vil bli flere muligheter for potensielle arbeidsgivere i Nord-Norge til å delta i prosjektet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no