Du er her:

Fra bøker til virkelighet

Stein-Ove Jørgensen har fått drømmejobben, allerede før masteroppgaven er levert. Han er en av fem avgangsstudenter fra Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet som har hatt mentor i Bedriftskompetanse denne våren.

Jørgensen har nå startet i det han betegner som drømmejobben, som økonomiansvarlig i Nordix Data AS. Etter å ha lest om selskapet på deres hjemmesider tok han kontakt med dem, med spørsmål om de ikke kunne ha behov for en siviløkonom som han. Noen samtaler senere var jobben i boks!

 «Mitt ønske ved å delta i mentorordningen var å få en mentor som kunne hjelpe meg å bygge bro fra en studenttilværelse til en profesjonell rolle i en ny jobb», sier Jørgensen. Gjennom åtte møter med seniorrådgiver Hanne-Ma Markussen har fokus vært på utforming av en relevant CV, spissing av kommunikasjon, bevisstgjøring av egenskaper, samt refleksjoner rundt både den personlige og profesjonelle rollen. «Utgåtte og ubrukelige skrivemåter og tankegods ble resolutt plukket bort, noe som åpnet opp for nye og konstruktive metoder og tanker. Prosessen hos Bedriftskompetanse har vært som å gå en trapp; stadig nye trinn med utfordringer, men samtidig større utsikt fra toppen av de nye trinnene. Å ha en mentor betyr ikke at du får «servert alt på gullfat», men det er en utfordring der studenten må ville dette, må yte noe selv, og tørre å ta neste steg opp trappa», forteller Jørgensen.

Som mentorer for handelshøgskolestudentene møter vi studenter i ulike aldere, med ulike behov, ønsker og perspektiver. Vi verdsetter tiden vi bruker sammen med dem, da møtene er til gjensidig utvikling og inspirasjon. Handelshøgskolen har utviklet et flott tiltak gjennom sin mentorordning. Flere av vårens adepter har allerede kvittert ut sin drømmejobb – vi ønsker alle lykke til videre!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no