Du er her:

Fra bøker til virkelighet

Stein-Ove Jørgensen har fått drømmejobben, allerede før masteroppgaven er levert. Han er en av fem avgangsstudenter fra Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet som har hatt mentor i Bedriftskompetanse denne våren.

Jørgensen har nå startet i det han betegner som drømmejobben, som økonomiansvarlig i Nordix Data AS. Etter å ha lest om selskapet på deres hjemmesider tok han kontakt med dem, med spørsmål om de ikke kunne ha behov for en siviløkonom som han. Noen samtaler senere var jobben i boks!

 «Mitt ønske ved å delta i mentorordningen var å få en mentor som kunne hjelpe meg å bygge bro fra en studenttilværelse til en profesjonell rolle i en ny jobb», sier Jørgensen. Gjennom åtte møter med seniorrådgiver Hanne-Ma Markussen har fokus vært på utforming av en relevant CV, spissing av kommunikasjon, bevisstgjøring av egenskaper, samt refleksjoner rundt både den personlige og profesjonelle rollen. «Utgåtte og ubrukelige skrivemåter og tankegods ble resolutt plukket bort, noe som åpnet opp for nye og konstruktive metoder og tanker. Prosessen hos Bedriftskompetanse har vært som å gå en trapp; stadig nye trinn med utfordringer, men samtidig større utsikt fra toppen av de nye trinnene. Å ha en mentor betyr ikke at du får «servert alt på gullfat», men det er en utfordring der studenten må ville dette, må yte noe selv, og tørre å ta neste steg opp trappa», forteller Jørgensen.

Som mentorer for handelshøgskolestudentene møter vi studenter i ulike aldere, med ulike behov, ønsker og perspektiver. Vi verdsetter tiden vi bruker sammen med dem, da møtene er til gjensidig utvikling og inspirasjon. Handelshøgskolen har utviklet et flott tiltak gjennom sin mentorordning. Flere av vårens adepter har allerede kvittert ut sin drømmejobb – vi ønsker alle lykke til videre!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no