Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Har din bedrift noe av verdi - som andre kan ha interesse av å få tilgang på?

Har din bedrift noe av verdi - som andre kan ha interesse av å få tilgang på?

I en stadig mer digitalisert verden er det skapt et stort fokus på IKT-sikkerhet. Samtidig er også andre trusler på fremmarsj.

Hva er en verdi?

I sikkerhetssammenheng omtales en verdi gjerne som "en ressurs som hvis den utsettes for uønsket påvirkning vil medføre negativ konsekvens for den som eier, forvalter eller drar fordel av den". Eksemplene er mange - de ansattes kompetanse, virksomhetens strategier og forretningsplaner, software, hardware, forskningsfunn og analyser, konsepter og metoder, kalendere og kundelister.

Så ja, de fleste bedriftsledere vil gi et bekreftende svar på at deres bedrift har noe av verdi som andre kan ha interesse av å få tilgang på.

Er verdiene tilstrekkelig beskyttet?

Også her vil mange gi et bekreftende svar. Men dessverre bruker mange virksomheter mye ressurser på sikkerhetstiltak som enten ikke gir reell beskyttelse eller som har feil fokus.

Ofte er man ikke klar over hvilke verdier man faktisk rår over, hvorfor de er av interesse for andre, hvilke trusler man kan stå overfor, eller hvilke sårbarheter virksomheten har som gjør at man ikke evner å beskytte verdiene sine.

Hva utgjør de viktigste truslene?

I en stadig mer digitalisert verden retter mange, med rette, blikket mot IKT-sikkerhet. Samtidig er også andre trusler på fremmarsj. Visste du for eksempel at så mange som 7,5 prosent av ansatte i norske virksomheter - 200 000 personer - ble utsatt for vold og trusler i jobbsammenheng i 2014? Eller at 10 prosent av norske virksomheter har avdekket utro tjenere blant egne ansatte i løpet av de siste to årene? Eksterne trusler vies gjerne oppmerksomhet og medfører kanskje tiltak. Men fokus på de interne truslene er ofte mangelfulle, eller rett og slett fraværende.

Er din virksomhet i stand til å beskytte deres verdier dersom en uønsket hendelse inntreffer?

 

Ta gjerne kontakt med våre seniorrådgivere for en uforpliktende prat rundt tematikken:

Hans Kristian Elverland Henriksen, hkh@bedriftskompetanse.no, tlf. 456 18 397

Roger Solberg, rs@bedriftskompetanse.no, tlf. 488 66 359

Bror Myrvang, bm@bedriftskompetanse.no, tlf. 481 74 683

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no