Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Hils på Bror Myrvang - vår nye kollega i Hammerfest!

Hils på Bror Myrvang - vår nye kollega i Hammerfest!

Han har Forsvarets største og høyest prioriterte øvelser i porteføljen, bred prosjekterfaring fra kommunesektoren og et brennende engasjement for frivilligheten. Nå ønsker vi Bror velkommen som ny seniorrådgiver i Bedriftskompetanse - 13. august er han på plass i Hammerfest.

Bror kommer fra stillingen som prosjektleder i Nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune. Han har ledet en rekke prosjekter i Fauske og Bodø kommuner med tematikk næringsutvikling, samfunnsutvikling, planlegging, infrastruktur, tilflytting, bolyst, sikkerhet og beredskap. Her har han stortrivdes, spesielt med dynamikken mellom politikk, administrasjon, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Gjennom sine stillinger i Forsvaret har han bygget solid erfaring på ledelse og utredning. I 2008 fikk Bror i oppdrag å opprette Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, hvor han senere ble avdelingssjef for øvelser og kompetanseutvikling. Gjennom tre år i Belgia og et opphold i Kosovostyrken har han fått internasjonal erfaring. Men den flotteste opplevelsen fra tiden i Forsvaret oppgir han å ha hatt som sjef for Luftforsvarets stasjon i Honningsvåg. I skjæringspunktet mellom stasjonens ansatte, Nordkapp kommune og Forsvarets ledelse ledet han en krevende omorganisering og automatisering av stasjonen - et arbeid som gikk på tvers av organisasjoner og sektorer.

Og hvorfor er han nå fristet til å ta fatt på oppgaven som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse?

 

Bedriftskompetanse har en allsidig sammensetning av teamet, noe som er et godt grunnlag for å løse kompliserte oppdrag - også av sektorovergripende natur. Medarbeiderne benytter hverandres kompetanse og erfaring, og samhandler aktivt med kunder og andre instanser. Denne dynamikken passer meg godt! Og, jeg blir inspirert i team som har tro på noe som er større enn oss selv - i vårt tilfelle, å bidra til levedyktige bedrifter og lokalsamfunn.

 

Bror er tydelig på at et vel gjennomført konsulentoppdrag kommer gjennom god kommunikasjon og samhandling med oppdragsgiver og samarbeidspartnere. Som erfaren leder har han kjent på verdien av å ha prosjektmedarbeidere som alltid yter sitt beste. Noen å stole på, og som tillot han å ha annet fokus, samtidig som han kunne være trygg på at prosjektene hadde fremdrift. Dette vil han selv legge til grunn når han nå skal yte som konsulent.

 

Jeg er opptatt av grundige analyser, spesielt i oppdragenes tidlige fase. Analysen er grunnlaget for den gode arbeidsplanen, den rette involveringen, samhandlingen - og til slutt, den gode konsulentleveransen.

 

På fritiden er Bror en ekte friluftsmann - hele året og i all slags vær. Han har gått på ski fra Lindesnes til Nordkapp, men trives også sittende ved et bål. Bror er også svært opptatt av frivillig innsats, og har hatt mange oppdrag og verv innen friluftsliv, idrett og lokal samfunnsutvikling.

 

Facts - Bror Myrvang

Utdanning: Luftforsvarets befalsskole, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, samt Forsvarets høgskole. I tillegg har han gjennomført enkeltkurs innen økonomifaget.

Arbeidserfaring: Luftoperativ tjeneste i Luftforsvaret og NATO, samt mye erfaring med utdanning, opplæring, øvelser, evalueringer/erfaringslæring og generell kompetanseutvikling. Stasjonssjef med selvstendig ansvar for oppdrag, ca. 60 ansatte, budsjett og logistikk. Har senere innehatt flere stabsstillinger i Norge og utenlands, de fleste årene som seksjonsleder eller avdelingssjef med ansvar for strategi, planlegging, organisasjons- og kompetanseutvikling.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no