Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd ønsker å lære hvordan vi kan øke verdiskapingen og sikre forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark.

Målet for prosjektet er å bidra til at kommuner, næringen og andre får kunnskap om hvordan havfisketurismen kan skape flere arbeidsplasser i regionen, samt hvordan disse produktene kan utvikles slik at de gir en bedre opplevelse og er trygg for alle involverte.

I første del av prosjektet starter vi med å kartlegge og systematisere status for å få en oversikt over dagens aktørsituasjon, og hva som vil være viktig i samspillet mellom havfisketurismebedriftene og vertskommunene.

Vi håper derfor at du, som innbygger, tar deg tid til å gjennomføre denne spørreundersøkelsen. Kom gjerne med kommentarer og innspill som vi ikke har tatt med i spørsmålsutformingen.

Du finner vår spørreundersøkelse her.

Frist for deltakelse: 15. august 2018.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til:

Bedriftskompetanse AS

v/seniorrådgiver Bjørg Alvestad

mail: ba@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no