Du er her:

Investeringslyst i nord?

I forbindelse med årets Konjunkturbarometer for Nord-Norge fortsetter vi kartleggingen av investeringer i nord. Kan du bidra med informasjon?

Agenda Nord-Norge samler hvert år politikere, næringsliv og akademia for å bidra til at Nord-Norge løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsbygging og nettverksbygging. Årets samling går av stabelen i Svolvær 12.-13. november og temaet er «Vi og havet».

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er ett av Agenda Nord-Norges verktøy for å gi kunnskap om landsdelen. Relatert til årets utgivelse vil vi for femte gang ta pulsen på investeringslysten i nord. Hvert år kartlegger vi stadig flere investeringer, samtidig vet vi at det finnes investeringsplaner vi ikke har oversikt over.

Har din virksomhet planlagte investeringer over 5 millioner de kommende 5 årene? Meld gjerne informasjon om dette til Anita Andresen, tlf. 976 94 949, e-post: aa@bedriftskompetanse.no.

Vi gjør oppmerksom på at enkeltinvesteringer ikke synliggjøres i investeringstellingen, da informasjonen kategoriseres bransjevis. For mer informasjon se gjerne investeringstellingen for 2017 på www.kbnn.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no