Du er her:

Investeringslyst i nord?

I forbindelse med årets Konjunkturbarometer for Nord-Norge fortsetter vi kartleggingen av investeringer i nord. Kan du bidra med informasjon?

Agenda Nord-Norge samler hvert år politikere, næringsliv og akademia for å bidra til at Nord-Norge løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsbygging og nettverksbygging. Årets samling går av stabelen i Svolvær 12.-13. november og temaet er «Vi og havet».

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er ett av Agenda Nord-Norges verktøy for å gi kunnskap om landsdelen. Relatert til årets utgivelse vil vi for femte gang ta pulsen på investeringslysten i nord. Hvert år kartlegger vi stadig flere investeringer, samtidig vet vi at det finnes investeringsplaner vi ikke har oversikt over.

Har din virksomhet planlagte investeringer over 5 millioner de kommende 5 årene? Meld gjerne informasjon om dette til Anita Andresen, tlf. 976 94 949, e-post: aa@bedriftskompetanse.no.

Vi gjør oppmerksom på at enkeltinvesteringer ikke synliggjøres i investeringstellingen, da informasjonen kategoriseres bransjevis. For mer informasjon se gjerne investeringstellingen for 2017 på www.kbnn.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no