Du er her:

Julehilsen fra Bedriftskompetanse

2015 har vært et begivenhetsrikt år, for Nord-Norge og dermed også for oss i Bedriftskompetanse. Både næringslivet og det offentlige kan se tilbake på et år preget av muligheter, men også avgjørende utfordringer. Dette har gitt oss mange meningsfulle og givende oppdrag!

Årets arbeid med Konjunkturbarometer for Nord-Norge, og spesielt høstens Arenabilag som markerte barometerets 20-års jubileum, har gitt oss muligheten til å bidra med viktig faktagrunnlag for den videre utviklingen av Nord-Norge.

Vi har bidratt til å fylle viktige lederfunksjoner gjennom en bredde av rekrutteringsoppdrag, i alt fra mindre vekstbedrifter til etablerte institusjoner som kommuner, akademia og helseforetakene. Gjennom Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram har vi også fått jobbe tett med de yngre talentene. Vårt bidrag til ledelsesutvikling har vært mangfoldig, fra enkeltbedriften og den kommunale ledergruppen, til den nasjonale bransjeorganisasjonen. For sjette år på rad viderefører vi vårt samarbeid med UiT/UiN/NTNU på den nasjonale rektorutdanningen, og vi er i gang med kull 2 på den nasjonale utdanningen for styrere i barnehagen sammen med UiT.

Oppdragsspekteret i kommunal sektor har vært bredere enn noen sinne. Bistand på prosessledelse, økonomiske analyser, samfunnssikkerhet og beredskap, organisering av helse- og omsorgstjenestene, samt analyser relatert til mulige kommunesammenslåinger, har gitt oss mulighet til å bidra inn i en rekke samfunnsviktige prosjekter. Vi har også bistått med kompetanse på Lean, både i kommunene og næringslivet, og har feiret at første «Lean Black Belt» er kommet i hus!

Storsatsningen «Nordic Business Support» er inne i sin tredje programperiode, og jobber aktivt for å styrke grenseoverskridende næringssamarbeid på Nordkalotten. Flere av våre rådgivere er også sterkt engasjert i Innovasjon Norges FRAM-programmer, hvor teknologi, mat og kultur har vært viktige satsningsområder dette året. Innenfor reiseliv har konseptutvikling og utvikling av bedriftsnettverk vært viet særlig fokus.

Alt i alt ser vi med stolthet tilbake på året som har gått, og gleder oss til å komme i gang med 2016. Vi starter det nye året med rekruttering av flere medarbeidere til alle våre kontorer. Vårt engasjement for å bidra til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer i nord skal fortsette med solid styrke!

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for det gode samarbeidet i året som har gått, og ønsker dere alle en riktig god jul og  et utviklende og lærerikt nytt år!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no