Du er her:

Julehilsen fra Bedriftskompetanse

2018 åpner seg snart. Bak oss ligger et år fylt med engasjerende oppdrag, møter med spennende mennesker og meningsfulle arbeidsdager – med arbeidssted Nord-Norge, først og fremst. Samtidig har vi fått bidra i samfunnsviktige prosjekter også på den nasjonale arenaen, og ikke minst, sammen med våre gode samarbeidspartnere i Nord-Sverige og Nord-Finland. Med ydmykhet og stolthet ser vi tilbake på alt vi har fått være med på i 2017, og vi gleder oss stort til å komme i gang med 2018.

I året som har gått har vi engasjert oss i å bidra til utvikling gjennom både nyvinninger og etablerte tjenester. Lederkonferansen «Blåmandag» ble gjennomført for første gang, som et nytt og annerledes tilbud. I stedet for å vise frem suksessene og solskinnshistoriene hadde konferansen som mål å rette fokus mot noen av de utfordringene som følger lederrollen. Gjennom inspirerende innledninger fra erfarne og profilerte ledere, og ikke minst, erfaringsutveksling og diskusjoner blant 120 engasjerte deltakere, ble det en dag som satte hverdagsledelse på dagsorden. Etter gode tilbakemeldinger og et tydelig ønske om gjentakelse er planleggingen av «Blåmandag 2018» i full gang. 18. juni ønsker vi igjen velkommen til en annerledes lederkonferanse på Clarion Hotel The Edge. Arrangørene bak konferansen er lokale aktører fra ulike bransjer, hvor Bedriftskompetanse har ansvar for det faglige innholdet.

Sikkerhet og beredskap er blitt et etablert fagområde og viktig satsingsområde i Bedriftskompetanse. I 2017 har vi styrket teamet ytterligere med sikkerhetsfaglig spisskompetanse, operativ erfaring, kompetanse på bruk av nasjonalt etablerte krisestøtteverktøy, krisekommunikasjon og mediehåndtering. Det gir oss de beste forutsetninger for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere alt fra HMS-arbeid i små bedrifter, til omfattende sikkerhets- og beredskapsprosjekter i store offentlige og private virksomheter. Ofte sees arbeidet med sikkerhet og beredskap på som en plikt og et nødvendig onde. Vår tilnærming ser fagfeltet i et større perspektiv, også som en utmerket arena for organisasjons- og ledelsesutvikling. Vi erfarer ofte at virksomheter opplever det vanskelig å vite hvor de skal starte med dette arbeidet. Våren 2018 tilbyr vi, i samarbeid med KS Agenda, en kursrekke som gir innføring i risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, samt trening og øving som del av den kommunale beredskapen. Vi vil også tilby tilsvarende kurs for private virksomheter.

Vekst, styrket lønnsomhet og økt innovasjonsevne er viktig for det nordnorske næringslivet. Gjennom de siste årene har Bedriftskompetanse, gjennom en bredde av prosjekter, bidratt til økt kommersielt samarbeid mellom bedrifter. I året som kommer skal vi blant annet jobbe sammen med et nettverk av reiselivsbedrifter og lokale kompetansemiljøer på Sør-Helgeland, med mål om å styrke området som opplevelsesregion i det nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedet. Kompetanse- og produktutvikling, styrking av lokalt og regionalt transporttilbud, tilrettelegging for salg og distribusjon, samt styrking av naturressursen Torghatten som en ressurs for reiselivet i området, utgjør viktige oppgaver. Bedriftskompetanse leder også samarbeidsprosjektet «Nyt Nordland», hvor hoteller og andre nøkkelbedrifter i byer og tettsteder på Helgeland og i Salten ønsker å bygge opp gode, lokale opplevelsesleverandører rundt seg.

Nord-Norge er proppfullt av spennende prosjekter! Vår driv for å bidra til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer i nord fortsetter med full styrke i 2018.

 

Vi ønsker med dette å takke våre kunder og samarbeidspartnere for givende samspill i 2017.

Med ønske om en riktig god jul, og et lærerikt og utviklende nytt år!

 

Marianne, Roger V, Anita, Linn, Kjetil, Hanne-Ma, Anne-Lise, Roger S, Tore, Tormod, Viggo, Olga, Oddvar, Hans-Kristian, Andreas, Eivind, Bjørg og Evy

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no