Du er her:
 • Forside
 • Aktuelt
 • Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Vi har kompetanse til å bistå, fra risiko- og sårbarhetsanalyse til operasjonell bistand i en eventuell krisesituasjon. Dette er viktig arbeid som vi ønsker å bidra i utviklingen av, og vi tilbyr derfor disse tjenestene til 25 % redusert pris ut mars.

Kommunens leveranse – hvilke krav stilles?

«Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.» (DSB, 2014)

Alle kommuner er pålagt i blant annet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)(2010), Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011), Plan- og bygningsloven (2013) og Lov om helsemessig og sosial beredskap (2013) å utvikle:

 • Helhetlig ROS-analyse for kommunen og for helse- og omsorgssektoren (i tråd med nye føringer fra DSB)
 • Plan for helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Overordnet beredskapsplan for kommunen
 • Beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren

I tillegg til dette har kommunen et ansvar for at alle skoler og barnehager har gjennomført ROS-analyser og utviklet beredskapsplaner for egen organisasjon.

Vi har kompetansen - ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

  I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

 • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

  How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

 • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

  I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no