Du er her:
 • Forside
 • Aktuelt
 • Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Vi har kompetanse til å bistå, fra risiko- og sårbarhetsanalyse til operasjonell bistand i en eventuell krisesituasjon. Dette er viktig arbeid som vi ønsker å bidra i utviklingen av, og vi tilbyr derfor disse tjenestene til 25 % redusert pris ut mars.

Kommunens leveranse – hvilke krav stilles?

«Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.» (DSB, 2014)

Alle kommuner er pålagt i blant annet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)(2010), Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011), Plan- og bygningsloven (2013) og Lov om helsemessig og sosial beredskap (2013) å utvikle:

 • Helhetlig ROS-analyse for kommunen og for helse- og omsorgssektoren (i tråd med nye føringer fra DSB)
 • Plan for helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Overordnet beredskapsplan for kommunen
 • Beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren

I tillegg til dette har kommunen et ansvar for at alle skoler og barnehager har gjennomført ROS-analyser og utviklet beredskapsplaner for egen organisasjon.

Vi har kompetansen - ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Hils på Anne-Lise!

  «Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

 • Hils på Hans Kristian!

  «Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no