Du er her:

Kurs i Kriseledelse - ny dato: 21. og 22. april

Hvordan håndterer du som leder det du håper aldri skal skje i din organisasjon?

Er du forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet?

Ledelse i kriser vil for de fleste være en stor utfordring. Det handler om evnen til å håndtere forhold som kan føre til alvorlige konsekvenser for mennesker, organisasjon eller samfunn. Kriser er ofte preget av situasjoner som er i hurtig utvikling med manglende kontroll, mangelfull informasjon, tidsnød, og til dels komplekse endringer. Kriseledelse er ikke bare å lede i selve krisesituasjonen. Det innebærer også ledelse i hvordan man forbereder seg på kriser, og hvordan man normaliserer forholdene etterpå. 

Hva gjør du som leder dersom din organisasjon blir rammet av:

 • En alvorlig ulykke?
 • Dødsfall?
 • Sykdom?
 • Trusler mot individer eller organisasjonen?
 • Alvorlig økonomisk mislighold?
 • Tap av omdømme?
 • Andre uønskede hendelser som rammer de ansatte eller organisasjonen?

Kurset gir grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og krisehåndtering, slik at du er forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet. Fokus er kriseledelse på en praktisk og konkret måte, inkludert øvelser som tester teamarbeid og lederskap.

Målgruppe:

Ledere i privat og offentlig sektor, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Tema:

 • Hva er kriseledelse?
 • Hvordan kan man forberede seg best mulig?
 • Rollen som leder - egne og andres forventninger
 • Hva når lederen selv blir rammet?
 • Kriseorganisering
 • Kriseteamets sammensetning og robusthet
 • Praktisk øving og trening av krisehåndtering
 • Mediahåndtering - både teoretisk og praktisk gjennomgang og øving

 

Kursholdere:

Kursleder Bente Stjernholm, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse, har lang erfaring innen arbeid med krisehåndtering og beredskap, både fra Forsvaret, Hovedredningssentralen og privat sektor. Hun har også lang erfaring som leder og med de utfordringer leder står overfor i krisestiuasjoner.

Magne Beddari, seniorrådgiver i VINN, har bakgrunn fra Forsvaret, ledererfaring fra industrien og har gjennom sin tidligere jobb i Forsvarsbygg jobbet nært opp til fylkesmannens beredskapsavdeling i Bodø.

Praktisk informasjon:

Dato: 21.-22. april 2015

Tidspunkt: 08.30-16.00 (begge dagene)

Sted: Scandic Hotell Narvik

Kostnad: 5 500,- eks. mva. (inkluderer lunsj begge dager)

Bindende påmelding til bs@bedriftskompetanse.no, frist 10. april 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bente Stjernholm: tlf. 906 64 534.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Hils på Anne-Lise!

  «Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

 • Hils på Hans Kristian!

  «Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no