Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Kurs: Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Andre modul, som omhandler overordnet beredskapsplan, gjennomføres 30. april i Oslo.

 

Modulen tar for seg prinsipper for organisering og struktur av beredskapsplaner for å optimalisere planen som et funksjonelt verktøy ved uønskede hendelser. Modulen tar også opp prinsipper knyttet til organisering av krisestab, samt anvendelse av planverket. Som en del av undervisningen vil det bli gitt diskusjonsoppgaver som skal drøftes i mindre grupper og presenteres/diskuteres i plenum.

Modul 2 betinger ikke at modul er 1 gjennomført, men det forutsettes at kursdeltagerne har generell kjennskap til risiko- og sårbarhetsanalyser.

 

Læringsmål

Kurset gir en innføring i kommunal beredskapsplikt med vekt på beredskapsplanlegging. Kurset gir deltakerne kjennskap til minimumskrav til innholdet i kommunale beredskapsplaner, prinsipper for organisering av krisestaben og anvendelse av planen.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

  • Kjenne til «Forskrift om kommunal beredskapsplikt»
  • Ha grunnleggende kjennskap til utarbeidelse og organisering av overordnede kommunale beredskapsplaner, herunder forstå sammenhengen mellom ROS-analysen og planverket
  • Forstå sentrale prinsipper for organisering av kriseledelsen med støttefunksjoner

 

Kurset gjennomføres av våre seniorrådgivere Hans Kristian Elverland Henriksen og Roger Solberg.

Se mer informasjon og meld deg på her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no