Du er her:

Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Læringsmål

Kurset gir en innføring i utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse i henhold til “Forskrift om kommunal beredskapsplikt”. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende forståelse for ROS-analyser i en kommunal kontekst.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

  • Kjenne til “Forskrift om kommunal beredskapsplikt”
  • Ha grunnleggende forståelse for metodikk for helhetlig ROS-analyse
  • Ha kjennskap til sammenhengen mellom ROS-analysen og beredskapsplanverk

Kurset gjennomføres av våre seniorrådgivere Hans Kristian Elverland Henriksen og Roger Solberg.

Se mer informasjon og meld deg på her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no