Du er her:

Marianne Telle ny styreleder i Helse Nord RHF

Helseminister Bent Høie oppnevner i dag vår administrerende direktør Marianne Telle som ny styreleder i Helse Nord RHF.

- Helse Nord er en organisasjon av svært stor betydning for folk i hele Nord-Norge, hver dag. Jeg har stor ærefrykt for vervet som styreleder og gleder meg til å ta fatt sammen med det jeg vet er et kompetent styre og administrasjon, sier nyoppnevnt styreleder i Helse Nord RHF Marianne Telle.

Tro på Nord-Norge

Telle overtar styreledervervet etter Bjørn Kaldhol som har ledet Helse Nord styret siden 2005. Telle er administrerende direktør i Bedriftskompetanse, noe hun har vært siden 2008. Her har hun også hele Nord-Norge som arbeidsfelt.

- Jeg tror på Nord-Norge som region, og er svært bevisst på at dette er en landsdel med store ulikheter. De som karakteriserer Nord-Norge kun ut fra sitt eget ståsted og mener de har rett, de har bare fått med seg en liten flik av virkeligheten. Dette tror jeg også preger helsetjenesten i den forstand at alle virksomheter lever i et tett samvirke med sine omgivelser. Derfor er det viktig, på alle samfunnsområder, å se det lokale – men som en del av en større helhet, sier Telle.

Erfaring fra privat og offentlig

Telle har bred styreerfaring fra tidligere og i Bedriftskompetanse jobber hun med strategisk utvikling, hvor fokus er på at det er menneskene som skaper resultatene.

- Jeg er helt sikker på at erfaringene mine fra arbeid med organisasjon og organisasjonskultur, ledelse og lederutvikling, både i offentlig og privat sektor, er nyttig når jeg skal bidra til å utvikle Helse Nord videre.

Beslutninger gjennom gode prosesser

Hva kjennetegner deg som leder og hva vil vi få merke når du kommer inn som leder av styret i Helse Nord RHF?

- I første omgang skal jeg lytte og lære. Her er mye godt arbeid gjort og vi må stå på skuldrene til de som har gått foran. Jeg har stor respekt for faglig kunnskap samtidig som jeg er klar på at det må fattes beslutninger og leveres resultater. Ofte er de prosessene som går i forkant helt avgjørende og jeg håper å bidra til at det skal være et varemerke på vårt arbeid, avslutter Marianne Telle.

Bøker og løping

Telle kom fra Sarpsborg til Tromsø da hun var 18 år. Hun er cand.polit. med hovedfag i sosialpolitikk. Hun er samboer, har en datter og to bonussønner. Bøker er største lidenskap og ellers å holde seg i såpass god løpsform at hun kan fullføre halv-marathon vår og høst.

Kilde: www.helse-nord.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no