Du er her:

Mentalitet for samfunnssikkerhet og beredskap i Loppa

I Loppa kommune har de igangsatt en omfattende prosess for å dyktiggjøre seg på samfunnssikkerhet og beredskap. - Det må beredes for å håndtere slike hendelser på beste måte når de skjer, og ikke være naiv på at slike hendelser ikke vil inntreffe, sier Marion Høgmo, rådmann i kommunen.

Høgmo hadde akkurat rukket å lande i rådmannsstolen da fylkesmannen varslet tilsyn på ROS og beredskap. Det var allerede gjort mye godt arbeid på dette feltet i kommunen, men noe av det var gått ut på dato. Det ble en konstruktiv gjennomgang. I etterkant valgte de å benytte anledningen til å iverksette et helhetlig arbeid for å sikre et godt, overordnet planverk for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.

- Hvis vi kun hadde jobbet med fokus på å lukke avvik, så hadde det jo ikke skjedd så mye i organisasjonen. Det krever en god prosess, forteller Høgmo. Forespørselen om bistand gikk ut på anbud, og Bedriftskompetanse trakk det lengste strået. – Man må erkjenne at dette er et eget fagområde. Den kompetansen Bente i Bedriftskompetanse kunne bringe inn i vårt arbeid er ganske unik. Samtidig har hun jobbet godt med forankring, og evnet å gjøre dette lettfattelig for de som ikke har samme kompetanse.  Sammen har vi klart å etablere nye strukturer, det blir ikke bare en perm i hylla, fortsetter Høgmo.

Prosjektet omfavner opplæring i prosessledelse for både kommuneledelsen, sektorlederne og virksomhetslederne. Det gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, det jobbes med beredskapsplan, samtidig som det gis veiledning i helhetlig arbeid med sikkerhet og beredskap. Høgmo fremhever at det høye nivået av kunnskapsdeling i prosjektet har gjort deltakelsen ekstra motiverende. Prosjektet har vært svært godt mottatt i organisasjonen.

Konklusjonen er at prosjektet har vært vel anvendt tid – det har heller ikke vært veldig tidkrevende eller gått på bekostning av andre oppgaver. Høgmo råder andre kommuner til å analysere hva de er i stand til å gjøre selv, og deretter søke litt rundt med hensyn til hva som er mulig å få til. Det er også mulig å søke finansiering av et slikt prosjekt, dersom en ikke har ressursene til det selv. I Loppa er nå strukturene på plass, og det som gjenstår er reell trening.

 - Det har vært en sann fornøyelse å jobbe i og med kommunen – engasjementet er enormt.  De har tatt tak i denne utfordringen på en forbilledlig måte, forteller Bente Stjernholm i Bedriftskompetanse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no