Du er her:

Mentalitet for samfunnssikkerhet og beredskap i Loppa

I Loppa kommune har de igangsatt en omfattende prosess for å dyktiggjøre seg på samfunnssikkerhet og beredskap. - Det må beredes for å håndtere slike hendelser på beste måte når de skjer, og ikke være naiv på at slike hendelser ikke vil inntreffe, sier Marion Høgmo, rådmann i kommunen.

Høgmo hadde akkurat rukket å lande i rådmannsstolen da fylkesmannen varslet tilsyn på ROS og beredskap. Det var allerede gjort mye godt arbeid på dette feltet i kommunen, men noe av det var gått ut på dato. Det ble en konstruktiv gjennomgang. I etterkant valgte de å benytte anledningen til å iverksette et helhetlig arbeid for å sikre et godt, overordnet planverk for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.

- Hvis vi kun hadde jobbet med fokus på å lukke avvik, så hadde det jo ikke skjedd så mye i organisasjonen. Det krever en god prosess, forteller Høgmo. Forespørselen om bistand gikk ut på anbud, og Bedriftskompetanse trakk det lengste strået. – Man må erkjenne at dette er et eget fagområde. Den kompetansen Bente i Bedriftskompetanse kunne bringe inn i vårt arbeid er ganske unik. Samtidig har hun jobbet godt med forankring, og evnet å gjøre dette lettfattelig for de som ikke har samme kompetanse.  Sammen har vi klart å etablere nye strukturer, det blir ikke bare en perm i hylla, fortsetter Høgmo.

Prosjektet omfavner opplæring i prosessledelse for både kommuneledelsen, sektorlederne og virksomhetslederne. Det gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, det jobbes med beredskapsplan, samtidig som det gis veiledning i helhetlig arbeid med sikkerhet og beredskap. Høgmo fremhever at det høye nivået av kunnskapsdeling i prosjektet har gjort deltakelsen ekstra motiverende. Prosjektet har vært svært godt mottatt i organisasjonen.

Konklusjonen er at prosjektet har vært vel anvendt tid – det har heller ikke vært veldig tidkrevende eller gått på bekostning av andre oppgaver. Høgmo råder andre kommuner til å analysere hva de er i stand til å gjøre selv, og deretter søke litt rundt med hensyn til hva som er mulig å få til. Det er også mulig å søke finansiering av et slikt prosjekt, dersom en ikke har ressursene til det selv. I Loppa er nå strukturene på plass, og det som gjenstår er reell trening.

 - Det har vært en sann fornøyelse å jobbe i og med kommunen – engasjementet er enormt.  De har tatt tak i denne utfordringen på en forbilledlig måte, forteller Bente Stjernholm i Bedriftskompetanse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hils på Anne-Lise!

    «Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

  • Hils på Hans Kristian!

    «Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no