Du er her:

Mentalitet for samfunnssikkerhet og beredskap i Loppa

I Loppa kommune har de igangsatt en omfattende prosess for å dyktiggjøre seg på samfunnssikkerhet og beredskap. - Det må beredes for å håndtere slike hendelser på beste måte når de skjer, og ikke være naiv på at slike hendelser ikke vil inntreffe, sier Marion Høgmo, rådmann i kommunen.

Høgmo hadde akkurat rukket å lande i rådmannsstolen da fylkesmannen varslet tilsyn på ROS og beredskap. Det var allerede gjort mye godt arbeid på dette feltet i kommunen, men noe av det var gått ut på dato. Det ble en konstruktiv gjennomgang. I etterkant valgte de å benytte anledningen til å iverksette et helhetlig arbeid for å sikre et godt, overordnet planverk for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.

- Hvis vi kun hadde jobbet med fokus på å lukke avvik, så hadde det jo ikke skjedd så mye i organisasjonen. Det krever en god prosess, forteller Høgmo. Forespørselen om bistand gikk ut på anbud, og Bedriftskompetanse trakk det lengste strået. – Man må erkjenne at dette er et eget fagområde. Den kompetansen Bente i Bedriftskompetanse kunne bringe inn i vårt arbeid er ganske unik. Samtidig har hun jobbet godt med forankring, og evnet å gjøre dette lettfattelig for de som ikke har samme kompetanse.  Sammen har vi klart å etablere nye strukturer, det blir ikke bare en perm i hylla, fortsetter Høgmo.

Prosjektet omfavner opplæring i prosessledelse for både kommuneledelsen, sektorlederne og virksomhetslederne. Det gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, det jobbes med beredskapsplan, samtidig som det gis veiledning i helhetlig arbeid med sikkerhet og beredskap. Høgmo fremhever at det høye nivået av kunnskapsdeling i prosjektet har gjort deltakelsen ekstra motiverende. Prosjektet har vært svært godt mottatt i organisasjonen.

Konklusjonen er at prosjektet har vært vel anvendt tid – det har heller ikke vært veldig tidkrevende eller gått på bekostning av andre oppgaver. Høgmo råder andre kommuner til å analysere hva de er i stand til å gjøre selv, og deretter søke litt rundt med hensyn til hva som er mulig å få til. Det er også mulig å søke finansiering av et slikt prosjekt, dersom en ikke har ressursene til det selv. I Loppa er nå strukturene på plass, og det som gjenstår er reell trening.

 - Det har vært en sann fornøyelse å jobbe i og med kommunen – engasjementet er enormt.  De har tatt tak i denne utfordringen på en forbilledlig måte, forteller Bente Stjernholm i Bedriftskompetanse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no