Du er her:

Risikoanalyser og beredskapsplaner: Check!

Men er virksomheten din egentlig bedre rustet til å håndtere en krise…?

For mange ledere og virksomheter handler sikkerhetsarbeidet om å gjennomføre sikkerhetsanalyser og utarbeide tiltakskort og beredskapsplaner. Motivasjonen for innsatsen er gjerne pålegg fra myndigheter, eller andre krav som gjør det til en dyd av nødvendighet. Når det sjelden eller aldri har vært behov for å ta i bruk kriseplanene, da er man gjerne tilfreds med å ha «tingene på stell» i henhold til kravene.

Men hva om det faktisk inntreffer en uønsket hendelse? En krise? En ulykke? Hva om en av dine ansatte omkommer på jobb? Eller mange medarbeidere blir syke samtidig og over lengre tid, sensitive dokumenter kommer på avveie, eller dere står i en situasjon der virksomhetens omdømme står på spill? Hvordan kan du vite at beredskapsplanen fungerer når du virkelig trenger den?

Risikovurderinger og beredskapsplaner, hvor god de enn måtte være, er kun dokumenter. Det er først når de testes og evalueres at de blir reelle kriseledelsesverktøy. Derfor er trening og øving en absolutt nødvendighet for å oppnå full effekt av sikkerhetsarbeidet.

Ofte blir beredskaps- og kriseøvelser forberedt og ledet av interne ressurser. Dette er personell som har sikkerhetsoppgaver i virksomheten, og som derfor burde være deltakere i øvingen.

Våre seniorrådgivere på sikkerhet og beredskap har solid operativ erfaring fra planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og øving. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat rundt hva vi kan bidra med!

Kontaktinformasjon:

Hans Kristian Elverland Henriksen, hkh@bedriftskompetanse.no, tlf. 456 18 397

Roger Solberg, rs@bedriftskompetanse.no, tlf. 488 66 359

Bror Myrvang, bm@bedriftskompetanse.no, tlf. 481 74 683

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no