Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Roger Veinan er ansatt som administrerende direktør i Bedriftskompetanse

Roger Veinan er ansatt som administrerende direktør i Bedriftskompetanse

Styret i Bedriftskompetanse AS har tilbudt Roger Veinan stillingen som administrerende direktør i selskapet.

Vi har vært gjennom en grundig prosess og hatt gleden av å vurdere flere sterke kandidater til stillingen. Nå ser vi frem til at Roger, i fellesskap med styret og medarbeidere i selskapet, skal skape videre utvikling og vekst for Bedriftskompetanse, hvor vi befester og utvikler vår posisjon som en meget sentral utviklingsaktør i nord, uttaler styreleder Arvid Jensen.

Rogers fartstid i Bedriftskompetanse skriver seg tilbake til 2005, da han startet som seniorrådgiver i selskapet. Siden 2010 har han også fylt rollen som assisterende direktør, og fra i sommer har han vært konstituert i stillingen som administrerende direktør. Nå er han sterkt motivert til å ta fatt på jobben på permanent basis.

 Vi er inne i en svært spennende fase, hvor blant annet ny strategi for selskapet skal vedtas nå i desember. Konsulentbransjen preges av tøff konkurranse, noe som kontinuerlig stiller nye krav til oss. Det både skjerper og motiverer oss i det daglige arbeidet. Den videre utviklingen av selskapet blir et viktig lagarbeid. Det dyktige og engasjerte kollegiet i Bedriftskompetanse gjør meg trygg på at vi har de nødvendige forutsetninger for å lykkes, samtidig som det gjør meg ydmyk for rollen jeg skal fylle.

Roger tiltrer stillingen med umiddelbar virkning og vil fortsette å ha sitt arbeidssted i Bodø.

Kontaktinformasjon og CV for Roger Veinan

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no