Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Vårens konjunkturbarometer – økonomisk løft gjennom nordnorsk eksport

Vårens konjunkturbarometer – økonomisk løft gjennom nordnorsk eksport

Nok en gang kan vi registrere et løft for nordnorsk økonomi. Eksportveksten vi nå ser er godt hjulpet av en svekket kronekurs og lavere oljepris. De neste par årene forventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet. I nord er konsumveksten høyere og ledigheten lavere enn ellers i landet. På lengre sikt kan en lav oljepris gi mer negative utslag, fordi oljenæringens vekst hviler på ressursene i nord. Med vedvarende lav pris, kan interessen for petroleumsvirksomhet i landsdelen falle, og en kilde til framtidig vekst blir borte.

Slik beskriver Konjunkturbarometeret for Nord-Norge essensen i den nordnorske økonomien denne våren. Konjunkturbarometeret jubilerer og er inne i sitt 20. år med utgivelse. De neste ukene avholdes det presentasjoner rundt om i landsdelen – verdt et besøk om du har mulighet!

Vårens Arenabilag tar for seg rekruttering i nord, herunder det viktige samarbeidet mellom akademia, næringsliv og ungdom. Det handler om å gripe de mulighetene den kommende yngrebølgen byr på.

Konjunkturbarometeret er utarbeidet av Bedriftskompetanse i samarbeid med Menon, på oppdrag for SpareBank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Feber Design og Pluspoint har vært gode samarbeidspartnere på den grafiske siden. Sammen med konjunkturbarometeret finner du et inspirerende Arenabilag om rekruttering i nord, levert av Reddi.

Les mer på kbnn.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Velkommen til Roger!

    Sikkerhet og beredskap er etablert som et viktig og etterspurt tjenesteområde i Bedriftskompetanse. Med Roger Solberg på plass har vi styrket teamet ytterligere med høyaktuell kompetanse for våre kunder!

  • Gode råd på veien mot ny kunnskap

    Denne uken hadde Marianne det ærefulle oppdraget som hovedtaler under åpningen av studieåret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no