Du er her:

Velkommen til Roger!

Sikkerhet og beredskap er etablert som et viktig og etterspurt tjenesteområde i Bedriftskompetanse. Med Roger Solberg på plass har vi styrket teamet ytterligere med høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Roger kommer fra sikkerhetsselskapet Bestia Risk Consulting. Her har han gjennom de siste 10 årene levert tjenester innen samfunnssikkerhet og kommunal beredskap, samt sikkerhetsarbeid innenfor områder som olje- og kraftselskaper, rederier, industri, media og bistandsorganisasjoner. Det gjør at Roger bringer med seg spisskompetanse på gjeldende metodikk for analyse, planverk, trening og evaluering.

Roger er utdannet lærer, men har primært sin erfaring fra operativ tjeneste i Forsvarets Spesialkommando.

Kollegiet ønsker Roger hjertelig velkommen til oss!

Kontaktinformasjon og mer om Rogers bakgrunn finner du her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no