Du er her:

Velkommen til Tormod og Hans Kristian!

Vi starter høstsesongen med to nye seniorrådgivere på plass ved kontoret i Tromsø. Tormod Lindås Olsen og Hans Kristian Elverland Henriksen styrker oss på høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Tormod kan mye om organisasjon og ledelse generelt, og offentlig sektor/kommuner og deres samspill med omgivelsene spesielt. Han bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser, samt skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere. Tormod har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. I tillegg har han vært medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner". Den siste tiden har Tormod jobbet som seniorrådgiver i eget selskap. Han bringer også med seg erfaring fra Raadgiverhuset AS, KS-Konsulent, KS-Troms, Øksnes kommune og Universitetet i Tromsø.

Hans Kristian bringer med seg spisskompetanse på lederutvikling, organisasjonsutvikling, beredskap og krisehåndtering. Han ønsker å bidra til gode prestasjoner for ledere, team og organisasjoner - enten det dreier seg om daglig drift, gjennomføring av strategiske prosesser, eller håndtering av kritiske situasjoner. Kompetanseutvikling, kompetanseforvaltning, organisasjonskultur og samhandling står sentralt i Hans Kristian sitt arbeid. Med bakgrunn i solid erfaring fra operativ ledelse i Forsvaret er han særlig opptatt av tema knyttet til beredskap og krisehåndtering. I Forsvaret har han også jobbet mye med utvikling av lederutdanning, samt andre utdannings- og evalueringskonsepter. Hans Kristian har også erfaring som rådgiver i eget selskap.

Kollegiet ønsker Tormod og Hans Kristian hjertelig velkommen til oss!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no