Du er her:

Velkommen til Tormod og Hans Kristian!

Vi starter høstsesongen med to nye seniorrådgivere på plass ved kontoret i Tromsø. Tormod Lindås Olsen og Hans Kristian Elverland Henriksen styrker oss på høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Tormod kan mye om organisasjon og ledelse generelt, og offentlig sektor/kommuner og deres samspill med omgivelsene spesielt. Han bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser, samt skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere. Tormod har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. I tillegg har han vært medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner". Den siste tiden har Tormod jobbet som seniorrådgiver i eget selskap. Han bringer også med seg erfaring fra Raadgiverhuset AS, KS-Konsulent, KS-Troms, Øksnes kommune og Universitetet i Tromsø.

Hans Kristian bringer med seg spisskompetanse på lederutvikling, organisasjonsutvikling, beredskap og krisehåndtering. Han ønsker å bidra til gode prestasjoner for ledere, team og organisasjoner - enten det dreier seg om daglig drift, gjennomføring av strategiske prosesser, eller håndtering av kritiske situasjoner. Kompetanseutvikling, kompetanseforvaltning, organisasjonskultur og samhandling står sentralt i Hans Kristian sitt arbeid. Med bakgrunn i solid erfaring fra operativ ledelse i Forsvaret er han særlig opptatt av tema knyttet til beredskap og krisehåndtering. I Forsvaret har han også jobbet mye med utvikling av lederutdanning, samt andre utdannings- og evalueringskonsepter. Hans Kristian har også erfaring som rådgiver i eget selskap.

Kollegiet ønsker Tormod og Hans Kristian hjertelig velkommen til oss!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hils på Anne-Lise!

    «Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

  • Hils på Hans Kristian!

    «Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no