Du er her:

Velkommen til Tormod og Hans Kristian!

Vi starter høstsesongen med to nye seniorrådgivere på plass ved kontoret i Tromsø. Tormod Lindås Olsen og Hans Kristian Elverland Henriksen styrker oss på høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Tormod kan mye om organisasjon og ledelse generelt, og offentlig sektor/kommuner og deres samspill med omgivelsene spesielt. Han bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser, samt skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere. Tormod har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. I tillegg har han vært medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner". Den siste tiden har Tormod jobbet som seniorrådgiver i eget selskap. Han bringer også med seg erfaring fra Raadgiverhuset AS, KS-Konsulent, KS-Troms, Øksnes kommune og Universitetet i Tromsø.

Hans Kristian bringer med seg spisskompetanse på lederutvikling, organisasjonsutvikling, beredskap og krisehåndtering. Han ønsker å bidra til gode prestasjoner for ledere, team og organisasjoner - enten det dreier seg om daglig drift, gjennomføring av strategiske prosesser, eller håndtering av kritiske situasjoner. Kompetanseutvikling, kompetanseforvaltning, organisasjonskultur og samhandling står sentralt i Hans Kristian sitt arbeid. Med bakgrunn i solid erfaring fra operativ ledelse i Forsvaret er han særlig opptatt av tema knyttet til beredskap og krisehåndtering. I Forsvaret har han også jobbet mye med utvikling av lederutdanning, samt andre utdannings- og evalueringskonsepter. Hans Kristian har også erfaring som rådgiver i eget selskap.

Kollegiet ønsker Tormod og Hans Kristian hjertelig velkommen til oss!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no