Du er her:

Analyse

Systematisert kunnskap er et nødvendig utgangspunkt for gode beslutninger. Vi utfører analyser innenfor en rekke områder hvor det ikke foreligger systematisk innsamlede data, eller relevante analyser av årsakssammenhenger og resultater.

Et utvalg analyser vi utfører for våre kunder:

  • Næringsanalyser, eksempelvis Konjunkturbarometeret for Nord-Norge
  • Regionale næringsanalyser som fokuserer på nærings- og bosettingsstrukturer, utviklingstrekk og konsekvenser i kommuner og regioner
  • Markedsanalyser som beskriver markedsstørrelser, konkurranseforhold, utviklingstrekk og andre relevante forhold
  • Ringvirkningsanalyser hvor vi måler og dokumenterer økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger av ulike typer tiltak, eksempelvis større kultur- og idrettsarrangement
  • Økonomiske analyser, herunder også kommunaløkonomiske
  • Ståstedsanalyser i forkant av omstillingsprosesser
  • Samfunnsregnskap for bedrifter og større virksomheter

Basert på solid faglig metodikk skreddersyr vi analyse og rapport ut fra din virksomhets behov. På noen områder samarbeider vi også med komplementære fagmiljøer, særlig innenfor makro- og samfunnsøkonomi.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no