Du er her:

Bror Myrvang

Drivkraften min er vekst og utvikling i et trygt samfunn. Resultatene kommer med gode analyser, kreativitet og ikke minst samhandling. Jeg er en fleksibel lagspiller med mye erfaring fra planlegging, endringsprosesser og prosjektledelse.

 

Kjernekompetanse:

Kommunal sektor, næringsutvikling, prosjektledelse, sikkerhet og beredskap.

 

Utdanning:

Forsvarets høgskole

Forsvarets stabsskole

Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, Høgskolen i Tromsø

Luftforsvarets stabsskole

Lederskap og organisasjonsutvikling, Luftforsvarets skoler

Luftkrigsskolen

Kontroll- og varslingsutdanning

Luftforsvarets befalsskole, Materiellforvaltningslinjen

 

Tidligere erfaring:

Prosjektleder, Bodø kommune

Prosjektleder, Fauna KF, Fauske kommune

Rådgiver, Bodø og omegns turistforening

Sjef Øvingsavdeling, Forsvarets operative hovedkvarter

Prosjektleder, Forsvarets operative hovedkvarter

Sjef Operasjonsstøttestaben, Landsdelskommando Nord-Norge

Chief Support, NATO Combined Air Operations Centre 3, Reitan

Staff Officer, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Belgia

Sjef Felles operasjonsavdeling, Forsvarskommando Nord-Norge

Staff Officer/Joint Shift Director, Kosovo Force, Kosovo/Serbia

Planlegger (stabsoffiser), Forsvarskommando Nord-Norge

Senior stabsoffiser/stabsoffiser, Forsvarskommando Nord-Norge

Stasjonssjef, Luftforsvarets stasjon, Honningsvåg

Sjef operasjonssvadron, Luftforsvarets stasjon, Honningsvåg

Operasjonsoffiser, Reitan

Treningsoffiser (opplæringsansvarlig innen luftoperasjoner), Honningsvåg og Reitan

Kontroll- og varslingsoffiser

 

Verv:

Har tidligere innehatt verv som medlem i Valnesfjord nærmiljøutvalg, nestleder i Norges danseforbunds sanksjonsutvalg, medlem folkehelseutvalget i Fauske kommune, varamedlem i Norges danseforbunds hovedstyre, medlem av Organisasjonskomiteen for Verdensmesterskapet i dans (Fauske, 2012), medlem av programstyret for Samfunnsikkerhetskonferansen i Stavanger 2010-2011, styremedlem i Valnesfjord flerbrukshall, nestleder i Valnesfjord idrettslag, hovedtillitsvalgt i Forsvarets avdelinger i Honningsvåg og på Reitan, samt diverse verv i Bodø og Omegns Turistforening.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no