Du er her:

Tormod Lindås Olsen

Utviklings- og endringsprosesser blir stadig mer kompliserte. En ledelse må kunne "lese", forstå og påvirke organisatoriske prosesser og samtidig evne å se seg selv som en del av disse. Lederskap er å sette retning, stille krav, samt følge opp og med. Hvordan legge opp gode prosesser? Hva er hensikten? Hvordan involvere og utfordre medarbeidere på en god måte? Og sist, men ikke minst; hva vil være et godt resultat?

 

Jeg har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. Er medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner", utgitt på Kommuneforlaget i 2011.

Kjernekompetanse:

Organisasjon og ledelse generelt og offentlig sektor/kommuner og samspillet med omgivelsene spesielt. Jeg bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser som muliggjør læring og kompetanseoverføring. Bistår blant annet med skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere.

 

Utdanning:

Lederskap i offentlig sektor, delemne MPA, UiT - Norges arktiske universitet

Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor, delemne MPA, UiT - Norges arktiske universitet

Metode, enkeltemne på masternivå, Universitetet i Tromsø

Norsk-dansk utviklings- og treningsprogram for ledere, Fahl & Johnsen ans., SIR-gruppen og Proces

Prosjektstyring, UNIKOM, Universitetet i Tromsø

Samfunnsvitenskapelig embetseksamen, Nordland Distriktshøgskole og Universitetet i Tromsø

 

Tidligere erfaring:

Seniorrådgiver, Lindås Konsulenttjenester

Senior bedriftsrådgiver, Raadgiverhuset AS

Rådgiver, KS-Konsulent AS

Spesialkonsulent, KS-Troms

Kultursjef og kinosjef, Øksnes kommune

Studieveileder, UiT

 

Verv:

Har tidligere innehatt verv som styreleder i Hålogaland Amatørselskap (HATS), medlem av landsstyret i Norsk Kulturforum, leder av NOKU-Nordland, styreleder og nestleder i Radio Øksnes A/L, samt styreleder og revysjef i Ungdomslaget Nybrott.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hils på Anne-Lise!

    «Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

  • Hils på Hans Kristian!

    «Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no