Du er her:

Etiske retningslinjer

Integritet og god etikk er ledestjerner i vår rekrutteringsbistand.

Vi har ved flere anledninger benyttet Bedriftskompetanse ved rekruttering. Vi opplever de som profesjonelle, strukturerte og med god markedskontakt, både blant bedrifter så vel som blant potensielle kandidater.  – Even Liahjell, Administrerende direktør, Arnestedet Eiendom AS

 • Konfidensiell informasjon kom kommer til Bedriftskompetanse skal behandles konfidensielt.

 • Informasjonen fra Bedriftskompetanse skal være korrekt.

 • Bedriftskompetanse skal jobbe for at alle involverte parter behandles med diskresjon. Persondata kan kun tas frem hvis de tilhører rekrutteringsoppdraget.

 • Bedriftskompetanse skal være objektive ved jobbanalyser av aktuelle søkere og av de kandidater som identifiseres av kunden selv.

 • Bedriftskompetanse fremstiller for kunde de kandidater som har blitt utvalgt og intervjuet, og som tilfredsstiller kravene i stillingsbeskrivelsen.

 • Når personlighetstest brukes skal Bedriftskompetanse være sikker på at denne holder krav til validitet, reliabilitet og norsk/nordisk nominering. Relevant informasjon gis til kandidaten.

 • Referanser skal kun innhentes etter samtykke med kandidaten.

 • Rapport på kandidaten deles med oppdragsgiver skriftlig og kandidat muntlig.

 • Bedriftskompetanse skal behandle kandidaten rettferdig og med respekt. Kandidaten må aldri komme til skade.

 • Hvis kandidaten ikke er aktuell, skal Bedriftskompetanse gi beskjed om dette og gi konstruktive råd om utviklingsbehov og karrierevalg som kan være til nytte for kandidaten.

 • Bedriftskompetanse skal ikke avslutte oppdrag før det foreligger en løsning som antas tilfredsstillende basert på de gjensidig avtalte betingelsene for oppdraget.

 • Ved bruk av aktivt kandidatsøk tar Bedriftskompetanse aldri første kontakt med en kandidat som tidligere er blitt ansatt med vår bistand hos en kunde, før det er gått minst to år etter ansettelsen hos den samme kunden.

 • Bedriftskompetanse forsikrer om at både kunde og kandidat erkjenner gjensidig konfidensialitet angående informasjon som kommer fram i løpet av rekrutteringsprosessen.

 • Disse etiske standardene skal opprettholdes til enhver tid. I tillegg skal likestilling og antidiskriminering praktiseres i samsvar med internasjonale konvensjoner, nasjonal praksis og norsk lov.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no