Faktaundersøkelse

Hva gjør du når påstand står mot påstand og arbeidsmiljøtiltak ikke har ført frem til løsning?

Faktaundersøkelse er en etisk forsvarlig og juridisk korrekt metode for å få frem og dokumentere de faktiske forhold i en arbeidsmiljøsak hvor det foreligger klage eller varsel på arbeidsmiljøet.

Faktaundersøkelsen er et formelt tiltak som imøtekommer arbeidsgivers særlige undersøkelsesplikt. Resultatene fra undersøkelsen brukes for å vurdere om de synliggjorte handlinger og situasjoner er å anse som brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Metoden er i tråd med den Europeiske rammeavtalen for håndtering av mobbing og trakassering i arbeidslivet undertegnet av partene i IA-samarbeidet i 2007, og de prinsipper for undersøkelsesplikten som Arbeidstilsynet anbefaler i mobbe- og trakasseringssaker; god saksgang, habilitet, dokumentasjon og kontradiksjon, samt at fakta belyses.

Vi tilbyr sertifisert rådgiver med nasjonalt etterspurt kompetanse for gjennomføring av undersøkelsen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no