Faktaundersøkelse

Hva gjør du når påstand står mot påstand og arbeidsmiljøtiltak ikke har ført frem til løsning?

Når påstander om mobbing og trakassering foreligger anbefaler Arbeidstilsynet bruk av Faktaundersøkelse. Metoden er etisk forsvarlig og juridisk korrekt for å få frem og dokumentere de faktiske forhold i en arbeidsmiljøsak hvor det foreligger klage eller varsel på arbeidsmiljøet.

Faktaundersøkelsen er et formelt tiltak som imøtekommer arbeidsgivers særlige undersøkelsesplikt. Resultatene fra undersøkelsen brukes for å vurdere om de synliggjorte handlinger og situasjoner er å anse som brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Vi tilbyr sertifisert rådgiver med nasjonalt etterspurt kompetanse for gjennomføring av undersøkelsen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no