Du er her:

Forretningsplan

Forretningsplanen samler og dokumenterer kjernen i virksomheten. Vår bistand bidrar til en prosess som klargjør hvordan din ide skal skape lønnsomhet. Vi har kompetanse til å bistå gjennom hele løpet, og kjenner suksesskriteriene for å lykkes.

Vi bistår i utarbeidelsen av en forretningsplan som:

  • Sikrer en målrettet og systematisk gjennomgang av de viktigste områdene som skal bidra til utvikling og lønnsomhet
  • Strukturerer det videre arbeidet gjennom konkretisering av mål, strategi, nødvendige ressurser og kompetanse
  • Kommuniserer din idé til potensielle investorer eller i forbindelse med søknader om støtte fra virkemiddelapparatet. Dette gjennom dokumentasjon av forretningsmessig potensial og strategiske fortrinn.
  • Dokumenterer et anslag for langtidsbudsjett og kapitalbehov de første 3-5 år

Vi har hatt stor nytte av å samarbeide med Bedriftskompetanse i vår etableringsfase. Det har vært spesielt viktig med muligheten til sparring og å få gode råd rundt formulering av verdibudskap mot våre kunder, og ikke minst, verdifull bistand i vårt arbeid med finansieringsordninger. Vi opplever de rådgiverne som vi har hatt gleden av å samarbeide med som meget kompetente og hyggelige! - Stig Linna, Daglig leder, iKnowBase Solutions

Erfaring fra bistand til ulike typer aktører har gitt oss mye kunnskap om hvordan en god forretningsplan omsettes til realiserte aktiviteter. Derfor er et viktig kapittel i forretningsplanen viet operasjonalisering av din forretningsplan – hvordan komme fra ord på papir til reell forretningsvirksomhet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no