Du er her:

Kommunal omstilling

Optimal drift og smartere måter å løse oppgavene på er avgjørende for bærekraft i kommunale tjenester på sikt. Gjennom omfattende kompetanse på kommunale omstillingsprosjekter bidrar vi til utvikling, læring og reell forbedring i din kommune.

Oversikt og innsikt er kritisk for å stille en omforent diagnose og skape felles forankring for omstillingsbehov blant politikere, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Vår tilnærming legger dette til grunn for å sikre helhetlige omstillings- og utviklingsstrategier som bidrar til fremtidsrettet og forsvarlig drift innenfor gjeldende rammebetingelser. Vi bistår fra analyse til oppnådde resultater.

Vi målretter våre tjenester for å bidra til praktisk effekt i din kommune. Dette evner vi gjennom rådgivere med kommunal lederfaring, gode prosesser basert på faglig trygghet og riktig forankringsnivå.

Vi bistår gjerne også i vurdering av mulighetene for ekstern finansiering av ditt utviklingsprosjekt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no