Du er her:

Arealplanlegger, Teknisk enhet, Andøy kommune

Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer - en stor fiskerinæring med en nasjonal fiskerihavn under utvikling, et bredt landbruk, internasjonale teknologibedrifter som Andøya Space Center og Andøy Test Center, Nord-Norges største entreprenørselskap LNS AS, og en reiselivsnæring i meget sterk vekst. Forsvaret er også en stor arbeidsplass og drifter landets maritime overvåkingsfly fra Andøya flystasjon. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe, og i sommermånedene tilbyr Norwegian direkteruter til Oslo.

Andøy kommune står foran en stor omstillings- og utviklingsjobb i forbindelse med stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2020. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for å styrke næringsarbeidet, og vi søker derfor etter en

 

Arealplanlegger

 

100 % prosjektstilling ved teknisk enhet, med varighet minimum 3 år, med mulighet for fast ansettelse (vil inngå i kommunens omstillingsprosjekt som vil ha en varighet på inntil 6 år).

Teknisk enhet er bredt sammensatt og har ansvaret for bl.a. arealplanlegging, kart- og oppmålingstjenester, byggesak, eiendomsforvaltning, landbruk, brann og redning, veg, vann og avløp.

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og saksbehandling av private reguleringsplaner
 • Utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner
 • Oppfølging/revisjon av kommuneplanens arealdel
 • Rådgiving i plan- og utbyggingssaker
 • Annet arealplanfaglig utredningsarbeid
 • Stillingen kan ved behov også tillegges andre saksbehandlingsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller tilsvarende høyere utdanning som gir arealplankompetanse. Annen utdanningsbakgrunn kan være relevant dersom det kan dokumenteres lang og relevant erfaring.
 • Erfaring fra utarbeidelse og/eller behandling av reguleringsplaner og kommuneplaner, samt kunnskap om og erfaring med Plan- og bygningsloven er en fordel
 • Kommunen benytter seg av Norkarts GIS-systemer, GisLine. Erfaring med dette vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • God evne til å sette seg inn i nye oppgaver og tilegne seg ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting/lønn ihht. tariffavtale
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid

 

For mer informasjon om stillingen kontakt Bedriftskompetanse AS:

Eivind Hellevik, tlf. 906 14 830, eh@bedriftskompetanse.no  

Linn B. Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318, lsw@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no