Kommuneøkonomi i balanse

Vi har spesialisert oss i å bistå kommuner med behov for å balansere sin økonomi. Vår modell for helhetlig økonomisk omstilling gir et driftsnivå tilpasset realistiske inntekter og handlingsfrihet gjennom varige driftsreduksjoner.

Vår modell:

  • Gir en helhetlig tilnærming til omstillingsarbeidet gjennom innledende analyser av ledelse, målkonflikter, politiske prosesser og organisasjonskultur
  • Legger opp til omstilling og effektiv ressursutnyttelse gjennom raskt å fange opp endringer i økonomiske forutsetninger
  • Kombinerer prosess og systematisk bruk av riktige styringsverktøy
  • Gir varige resultater gjennom styrket kunnskap og en ny modell for budsjett- og økonomiplanlegging

Vi bistår med grunnlag i solid kommunaløkonomisk kompetanse og innsikt i den politiske virkeligheten som økonomistyringen skal fungere i. Vår tilnærming vektlegger derfor etablering av gjensidig tillit og forpliktelse mellom administrasjon og folkevalgte som en avgjørende forutsetning for god økonomistyring.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no