Du er her:

Vi bidrar til utvikling - av mennesker, virksomheter og næringer!

Høy kundetilfredshet har gitt oss rollen som en sentral utviklingsaktør i nord gjennom over 30 år.

Vi skaper varige resultater sammen med våre kunder. Det evner vi gjennom:

  • Effektfokus - utvikling og implementering av robuste løsninger som fungerer i hverdagen
  • Praktisk tilnærming og erfaring med målrettet metodikk
  • Solid regional kunnskap og kontekstforståelse
  • God samhandling i prosjektet
  • Lærings- og utviklingsfokus - for kundene og oss selv
  • Team med spisskompetanse og engasjement for oppgaven
  • Ærekjære medarbeidere med solid faglig integritet

Vi er i Nord-Norge og for Nord-Norge - vi bidrar til utvikling som gjør Nord-Norge sterkere! Samtidig er vi en nasjonal aktør på flere av våre tjenesteområder.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Vårens konjunkturbarometer – økonomisk løft gjennom nordnorsk eksport

    Nok en gang kan vi registrere et løft for nordnorsk økonomi. Eksportveksten vi nå ser er godt hjulpet av en svekket kronekurs og lavere oljepris. De neste par årene forventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet. I nord er konsumveksten høyere og ledigheten lavere enn ellers i landet. På lengre sikt kan en lav oljepris gi mer negative utslag, fordi oljenæringens vekst hviler på ressursene i nord. Med vedvarende lav pris, kan interessen for petroleumsvirksomhet i landsdelen falle, og en kilde til framtidig vekst blir borte.

Logo

Telefon: +47 08514

E-post: post@bedriftskompetanse.no