Du er her:

Organisasjonsutvikling

Organisasjoner møter krav om kontinuerlig utvikling for å sikre konkurranseevne og lønnsom drift. Vi bidrar til å utvikle organisasjoner som understøtter gjeldende strategi og mål, og som tilrettelegger for effektiv ressursbruk.

Vi bidrar med:

  • Gode sparringspartnere for dine utviklingsbehov
  • Fasilitering og prosessledelse av strategiske prosesser
  • Design av effektive arbeidsprosesser og organisasjoner som sikrer beste ressursutnyttelse
  • Prosesser for tydeliggjøring av roller og ansvar, kultur og verdier
  • Utvikling av målrettede incentivsystemer
  • Management Audit - kartlegging av menneskelige ressurser og kompetanse for å møte strategiske utfordringer
  • Metodikk for god implementering som sikrer fremdrift og gjennomføringsevne, parallelt med daglig drift

Vi bistår ulike organisasjoner i hele eller deler av slike prosesser. Vår erfaring er omfattende, fra enkeltstående prosessforbedringer til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no