Du er her:

Prosessledelse

God prosessledelse er et suksesskriterie for at et gruppearbeid skal levere på resultat innenfor en gitt tidsramme. Gjennomføring og leveranse utfordres ofte av samarbeidsklima, fremdrift og arbeidsmetodikk. Våre prosessledere bidrar til bedre resultater.

Som prosessledere er vår oppgave å tilrettelegge for at gruppen arbeider best mulig sammen, samt sikre fremdrift, slik at arbeidet kommer i mål innenfor avsatt tidsramme. Ved behov kan vi også bidra med faglige innlegg, forberedelse og oppsummering av prosessen. 

Våre prosessledere bidrar til:

  • Målrettet og konstruktiv problemløsning
  • Effektiv bruk av tid og ressurser
  • Riktig arbeidsmetodikk
  • Kreativitet og medvirkning
  • At problemstillinger og synspunkter belyses og vurderes på riktig nivå
  • Bedre løsninger og resultater

Vi bistår som prosessledere i workshops, seminarer og arbeidsmøter, samt tilbyr kurs og trening i prosessledelse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no