Du er her:

Varig reduksjon av fravær

Målrettet arbeid for varig reduksjon av fravær krever faktakunnskap om fraværet. Det handler om å kjenne fraværsbildet - ikke bare som størrelse, men årsakene til det.

Vi tilbyr en unik sammenstilling, sortering og analyse av fakta som gir ny kunnskap og forståelse av både fraværs- og nærværsfaktorene i din organisasjon. Analysen er fundamentert i relevant fraværsforskning, samt nyere forskning på psykososialt arbeidsmiljø. Rapporten fra analysen utgjør dermed et solid verktøy for målrettet arbeid med reduksjon av "rotårsakene" til fraværet, samt styrking av faktorene som gir nærvær.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no