Kjernekompetanse:

Forretningsutvikling, næringsutvikling, organisasjonsutvikling, prosjektledelse.

 

Utdanning:

 • Mastergrad i Ledelse, innovasjon og marked, UiT - Norges arktiske universitet
 • Siviløkonom, spesialisering i Innovasjon og entreprenørskap, Universitetet i Nordland
 • Bachelorgrad, spesialisering i Økonomistyring med IT anvendelser, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Bærekraft som konkurransefortrinn, BI
 • Styrekompetanse, BI
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiT - Norges arktiske universitet
 • Plan, kultur og næring, UiT - Norges arktiske universitet

 

Tidligere erfaring:

 • Seniorrådgiver kreative næringer og samisk reiseliv, Sametinget
 • Business Advisor, Indigenous Entrepreneurship
 • Prosjektleder og Site Manager, Sector Alarm (Malaga, Spania)
 • Kvalitetskonsulent, Citibank
 • Business Developer, Olé Languages (Barcelona, Spania)
 • Prosjektleder, Nordland fylkeskommune