Kjernekompetanse:

Lederrekruttering, HR og organisasjonsutvikling.

 

Utdanning/kurs:

Rekruttering, Høgskolen i Sørøst-Norge

Mastergrad Bedriftsledelse, Universitetet i Tromsø

Bachelor økonomi og administrasjon, Universitetet i Tromsø

Medisin årsstudium, Universitetet i Tromsø

 

Tidligere erfaring:

Rådgiver rekruttering og organisasjonsutvikling, Tromsø kommune

HR-rådgiver, Statens vegvesen Region nord

Personalkonsulent, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Universitetslektor, Handelshøgskolen i Tromsø/Universitetet i Tromsø

Rådgiver, Bedriftskompetanse AS

Prosjektmedarbeider (internship), Norinnova Technology Transfer AS