Logo

Forretningsmulighetene i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland er store. Styrket samarbeid mellom bedriftene i denne regionen skal bidra til økt konkurransekraft. Gjennom en skreddersydd prosess hjelper vi dere å finne samarbeidspartnere.

I samarbeid med Innovasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune tilbyr vi tjenesten Business Support, som gir behovstilpasset støtte til den enkelte bedrift. Bedriftens spesifikke behov og mål matches med prosjektets nettverk for skreddersydde møter med potensielle kunder eller partnere.

Målgruppen for Business Support i Nord-Norge er bedrifter som har et vekst- og/eller eksportpotensial og som ønsker å kartlegge forretningsmuligheter i de nordlige delene av Sverige og/eller Finland.

Prosessens gang:

  1. Vi utarbeider en kartlegging av deres behov og potensielle markedsmuligheter
  2. Vi sender deres profil til våre nettverk i Sverige og Finland - Norrbottens Handelskammer i Luleå, BusinessOulu i Oulu
  3. Det gjennomføres en kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere
  4. Dere får en oversikt over aktuelle samarbeidspartnere før det opprettes dialog
  5. Møte med potensielle kunder, leverandører og/eller samarbeidspartnere

Deres plikter:

  • Avsette nødvendig tid og ressurser for på en profesjonell måte gjennomføre avtalte aktiviteter
  • Egenandel kr. 12 000 eks. mva. som faktureres ved undertegnelse av avtalen
  • Bidra med inntil 50 % av reise- og oppholdskostnader i forbindelse med avtalte forretningsmøter

Business Support er en tjeneste innenfor prosjektet Digi-AEC.

logoer Business Support