Anne-Karin Måseide-Olsen

Anne-Karin Måseide-Olsen (48) er vår nye seniorrådgiver og kollega i Bedriftskompetanse, avdeling Tromsø. Hun har en bred erfaring fra rekruttering i offentlig og privat sektor, entreprenørskap og prosjektledelse. Hun er nysgjerrig, kreativ, har et analytisk tankesett og en uredd holdning i møte med mennesker og faglige utfordringer. Samtidig trives hun med å arbeide strukturert og målrettet og ser alltid etter muligheter for forbedringer.

«Bedriftskompetanse har i en årrekke vært en solid og sterk aktør i Nord-Norge der utvikling av mennesker, virksomheter og næringer i landsdelen har stått sentralt, noe som appellerer til meg og mitt engasjement for nordnorsk næringsliv og den nordnorske merkevare; en landsdel i utvikling og vekst der enkeltpersoner utgjør en forskjell. Jeg ser frem til å være del av den samfunnsutviklingen Bedriftskompetanse bidrar til gjennom min erfaring som headhunter, forretningsutvikler og prosjektleder i privat og offentlig sektor».

Tidligere har hun jobbet som forretningsutvikler i Norinnova Technology Transer og samarbeidet tett med forskere og forskningsmiljøer i Nord-Norge og næringslivet både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bidratt til etablering av nye bedrifter og styrket eksisterende bedrifter med fokus på idévurdering, IPR-strategi, markedsvurdering og kapitalinnhenting.

Som tidligere gründer, rådgiver for oppstartsbedrifter og som forretningsutvikler har hun erfaring med hele verdikjeden; fra ide til marked. Anne-Karin jobber strukturert og målrettet, samtidig som hun lar kreativitet og nyskapning få spillerom.

«Det interne miljøet i Bedriftskompetanse åpner for læring, gjensidig tillit og utvikling der man må prestere godt både som individ og team. Konsulentrollen er utfordrende, kreativ og spennende med arbeidsoppgaver som krever struktur, nyskapning og fremfor alt gjennomføringsevne. Jeg tror min varierte og sammensatte arbeidserfaring samt en del av mine personlige egenskaper kan være med på å bidra til gode rekrutteringsprosesser, næringsutvikling og vekst i både privat og offentlig sektor.»

 

I første omgang vil hun fra 1. januar 2020 være innleid i Norinnova som prosjektleder for Handelshøgskolens satsing for økt næringslivssamarbeid, styrke konkurransekraften i Nord gjennom et tydeligere samarbeid mellom Handelshøgskolen ved UiT og arbeids- og næringsliv i regionen.

Vi ønsker Anne-Karin hjertelig velkommen til Bedriftskompetanse!