ESG

Økende fokus rundt og viktighet av bærekraft fører gjerne med seg mange spørsmål. Er strategien vår bærekraftig? Hvordan ser forretningsmodellen vår ut i et bærekraftsperspektiv? Er bærekraftsmålene viktige for oss? Må vi rapportere? Bør vi rapportere? Er vi og styret «på ballen»?

Med The European Green Deal har EU satt seg målet om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Det innebærer store muligheter, så vel som konsekvenser, for mange norske bedrifter.

Trenger du noen å drøfte disse spørsmålene med? Vi inviterer til en uforpliktende prat!

Vi bistår med kompetanse på:

  • Vesentlighetsanalyser (interessentanalyse, verdikjedekartlegging, samt utvelgelse og operasjonalisering av relevante bærekraftsmål)
  • Bærekraftsrapportering
  • Bærekraftsstrategi
  • Redesign av forretningsmodell
  • Sirkulær design
  • Styreseminar om bærekraft
  • Finansieringssøknader
  • Næringsutvikling

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Ann Kristin Andreassen.