Bruk ledig kapasitet smart

 

En gylden mulighet – tid og midler til utvikling

I en normal og travel hverdag har mange bedrifter kjent på utfordringen med å finne tid til ønsket kompetanseheving og arbeid med egen innovasjons- og konkurransekraft. Dagens situasjon, med kombinasjonen av ledig kapasitet og økte tilskudd til denne type utvikling, er derfor en gylden mulighet til å ta disse grepene og styrke din bedrift for fremtiden.

Tilskudd for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Regjeringen har nylig doblet rammetilskuddet til fylkeskommunene for støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Dette legger til rette for at flere bedrifter nå kan bruke ledig kapasitet til å styrke medarbeidernes kompetanse, utvikle og omstille bedriften, og derigjennom øke bedriftens konkurransekraft.

Midlene har som mål å sikre arbeidsplasser. Eksempelvis kan de benyttes til å gjøre endringer i bedriftens produksjon og/eller tjenester, eller ved etablering i nye markeder. Den enkelte bedrift kan motta tilskudd på inntil 200 000 kroner i Nordland og 300 000 kroner i Troms og Finnmark. Dette med forutsetning om at bedriften tilfredsstiller kravene til tilskudd, blant annet med en søknad som omfatter opplæringsplan, samt kostnads- og finansieringsplan.

Innovasjonstilskudd for økt konkurransekraft

I tillegg har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Store bedrifter kan også søke, men unntaksvis og etter nærmere retningslinjer. Tilskuddet skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, en ny prosess eller tjeneste. Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell.

Vi vil gjerne hjelpe deg i gang!

Vi i Bedriftskompetanse AS har bidratt til utvikling av næringslivet i Nord-Norge spesielt, men også i resten av landet, i snart 40 år. Sammen med fylkeskommuner og Innovasjon Norge har vi gjennomført en rekke prosjekter, noe som har gitt oss solid erfaring i å utarbeide søknader om prosjekter med offentlige tilskudd.

Vi inviterer til en uforpliktende prat rundt spørsmål og behov din bedrift har for å kunne søke på de aktuelle tilskuddene. Ta gjerne kontakt med:

Kjetil Woje, seniorrådgiver, tlf. 918 89 694, kw@bedriftskompetanse.no

Roger Veinan, adm. direktør, tlf. 997 08 589, rv@bedriftskompetanse.no