Fra permittering til ...?

Situasjonsforståelse gir beslutningsgrunnlag

Som følge av iverksatte restriksjoner fra myndighetene har mange bedrifter måttet gjøre tiltak for å redusere skadevirkningene. Samtidig har også bedriftens status i forkant av Covid-19 hatt betydning for hvilke tiltak som har vært nødvendig. Var bedriften i vekstfase? Eller var bedriften preget av økonomiske utfordringer også i forkant av pandemien?

Når det nå lettes på restriksjonene, samtidig som det fremdeles råder stor usikkerhet, kreves flere parallelle vurderinger for å nå den nødvendige situasjonsforståelsen som skal bestemme veien videre. Markedsutsiktene skal analyseres og tolkes. Kortsiktige vurderinger skal balanseres mot de langsiktige. Kanskje er det riktig å nedskalere på ett område, mens du bør satse og bemanne opp på et annet. Endring og omstilling er trolig nødvendig. En god situasjonsforståelse gir verdi gjennom økt kunnskap og forutsigbarhet, både for bedriften og de ansatte. 

Hva betyr dette for bedriften?

Når det foreligger en god beskrivelse og forståelse av situasjonen er neste steg å vurdere hva dette betyr for bedriften. I denne fasen vil det være nyttig å gjennomføre risikovurderinger og gapanalyser, og samle informasjonen fra disse i et omstillingsdokument. Da har du en god plattform som vil gi føringer for videre valg av retning og tiltak. Samtidig har sannsynligheten økt for at de tiltakene du gjennomfører har ønsket effekt på måloppnåelse.

Ta vare på flokken din!

Omsorg for og oppfølging av dine medarbeidere er alltid en god investering, og spesielt viktig i krisetid. Dette kan lett glemmes, eller prioriteres bort, i mylderet av andre oppgaver. Kanskje er flokken din mer spredt enn til vanlig som følge av permitteringer og bruk av hjemmekontor. God oppfølging kan oppleves nært, uavhengig av om den skjer i et fysisk møte, digitalt eller over telefonen. Det viktigste er at det gjøres, og at det gjøres systematisk. Da har du bedre sannsynlighet for å holde på engasjementet til dine medarbeidere, bygge tryggheten de har behov for, samt sikre forståelse for situasjonen.

Trenger du hjelp til å sortere?

Å jobbe med flere problemstillinger og spørsmål parallelt kan oppleves uoversiktlig og utfordrende. Som prosessguide kan vi hjelpe deg med å etablere en helhetlig, oversiktlig og enkel inngang til de ulike fasene i vurderings- og omstillingsarbeidet.

Ta gjerne kontakt med Hanne-Ma Markussen for en uforpliktende fagprat.

Tlf: 901 90 745

E-post: hmm@bedriftskompetanse.no