Endelig kan vi introdusere Vegard Bogstrand (37) som vår nye kollega i Bedriftskompetanse. Han er ambisiøs, løsningsorientert, framoverlent og har teft på blant annet digitalisering, endringsledelse og utviklingsarbeid, både i privat og offentlig sektor. Han er operativ av natur, samtidig som han evner å planlegge og arbeide strategisk.

«Bedriftskompetanse virker å være en arbeidsgiver som er opptatt av å utvikle medarbeiderne i et miljø hvor man som lag arbeider med felles utfordringer og muligheter, slik at man sammen kan levere med høy kvalitet. Allerede én måned før jeg har startet opplever jeg en kultur der både ledere og medarbeidere er opptatt av det mellommenneskelige, kollegiale og skape gode relasjoner. For meg er det også viktig med en arbeidsgiver som er utviklingsorientert og "fremst i skoene" der det motiveres til å tenke nytt og være i kontinuerlig utvikling. Som ansatt i Bedriftskompetanse vil jeg få mulighet til å arbeide med spennende oppgaver i en region som betyr mye for meg og er i sterk utvikling, nemlig Senja, Midt-Troms og hele Nord-Norge.»

Vegard har en omfattende ledererfaring fra Telenor og Troms Fylkestrafikk. Den siste tiden har han vært ansatt som prosektleder for aktuelle arbeidsprosesser og digitaliseringsprosjekter i Lenvik og nye Senja kommune. Han brenner for gode kundeopplevelser, salgsledelse og utvikling av organisasjonskultur.

Hans spisskompetanse ligger innenfor prosjektledelse for forbedring og forenkling av arbeidsprosesser og digitaliseringsprosjekter, rådgivning og veiledning i organisasjonens digitaliseringsprosesser, kompetanseheving og opplæring. I tillegg har han en bred erfaring i være en pådriver i forhold til det systematiske innovasjonsarbeidet i kommunene.

«Jeg liker varierte dager, og som konsulent får jeg mulighet til å bli kjent med mange organisasjoner og mennesker som står i ulike utfordringer og muligheter. Endringer har aldri skjedd så fort før, og vil aldri skje så sakte igjen. Digitaliseringen krever og fører til at organisasjoner og ansatte må utvikle- og forholde seg til nye arbeidsprosesser og verdikjeder som endrer og transformerer måten vi organiserer arbeidet på og hvordan man samhandler både internt i egen organisasjon og med de øvrige interessentene, som kunder, leverandører og ikke minst konkurrentene.»

Han har sin første arbeidsdag hos oss 2. desember.

Vegard Bogstrand


Det er en glede å ønske Vegard velkommen til Bedriftskompetanse AS!