Agenda Nord-Norge samler hvert år politikere, næringsliv og akademia for å bidra til at Nord-Norge løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsbygging og nettverksbygging. Årets samling går av stabelen i Narvik 11. og 12. november og temaet er «Identitet og økonomi».

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er et viktig verktøy for å gi kunnskap om landsdelen. Relatert til årets utgivelse vil vi for sjette gang bistå SpareBank1 Nord-Norge med å ta pulsen på investeringslysten i nord. Hvert år kartlegger vi stadig flere investeringer, samtidig vet vi at det finnes investeringsplaner vi ikke har oversikt over.

Har din virksomhet planlagte investeringer over 5 millioner de kommende 5 årene? Meld gjerne informasjon om dette til Roger Solberg på telefon 488 66 359, eller på e-post: rs@bedriftskompetanse.no.

Vi gjør oppmerksom på at enkeltinvesteringer ikke synliggjøres i investeringstellingen, da informasjonen kategoriseres bransjevis. For mer informasjon se gjerne investeringstellingen for 2018 her.