Bodø kommune har fått tildelt statlige midler til en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst-, gründer- og oppstartsbedrifter
  • Det kan gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellesstiltak for reiselivet

 

Søknad registreres og sendes her, og du finner ytterligere informasjon om kompensasjonsordningen på Bodø kommunes hjemmesider.

Søknadsfrist er 14. april 2021.

 

Trenger du bistand i forbindelse med utarbeidelse av søknad?

Ta gjerne kontakt med Kjetil Woje for en uforpliktende prat.