Rødøy kommune

2. desember i år tok Loppa og Måsøy kommuner, representert ved oppvekstsjef, sektorleder og hovedtillitsvalgte, turen til Vågaholmen for å besøke Rødøy kommune. Formålet med turen var å bli kjent med Rødøyprosjektet II, «Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler», som omhandler nettundervisning for tilvalgsfag på ungdomstrinnet. Rødøy kommune har fått midler fra Forskningsrådet til å gjennomføre prosjektet, og Nord Universitet har ansvar for forsknings- og kompetanseutviklingsdelen av prosjektet.

Loppa og Måsøy kommuner delte informasjon om prosjektet «Kystbarna – for barnas beste», med bistand fra Bedriftskompetanse, som ivaretar prosjektledelsen. Dette programmet skal lede ut i et planprogram for området oppvekst.

Besøket ble utbytterikt for alle parter og kommunene har intensjon om å fortsette et samarbeid for kystbarnas beste. Loppa og Måsøy kommuner takker Rødøy kommune, ved oppvekstsjef, ordfører og faglærere, for et godt tilrettelagt besøk i nydelig vintervær.

Rødøy kommune