Sluttvurdering

 

Sluttvurdering - hvordan bistår vi?

Vi gjør en kompetansebasert og objektiv analyse av finalekandidatene, vurdert opp mot de krav og ønsker som er definert for stillingen. Oftest gjøres dette gjennom følgende aktiviteter:

  1. Personlighets- og/eller evnekartlegginger
  2. Dybdeintervju, ofte kombinert med case
  3. Referanseintervjuer
  4. Rapport med vurdering av den enkelte kandidat, samt vår anbefaling for tilsetting

Omfanget av aktiviteter justeres etter deres behov.

 

Verdien av en ekstern sluttvurdering

En objektiv kvalitetssikring, før den endelige beslutningen tas, gir verdi gjennom:

Et tryggere valg, med redusert risiko for feilansettelse

Høy validitet i anvendt metodikk er nøkkelen til en trygg rekruttering. Vi kombinerer øvrige seleksjonsmetoder med DNV GL-sertifiserte personlighets- og evnekartlegginger, noe som hever validiteten i vurderingen betraktelig. Som uavhengig tredjepart i prosessen tilfører vi også nødvendig objektivitet i kandidatvurderingen.

En god kandidatopplevelse som ivaretar organisasjonens omdømme

Det er viktig for kandidatene, både den som tilsettes og de øvrige, at prosessen oppleves legitim og profesjonelt gjennomført. En sluttvurdering fra Bedriftskompetanse sikrer en god kandidatopplevelse, som igjen ivaretar organisasjonens omdømme.

Interessert i å vite mer rundt hva og hvordan vi kan bidra? Ta gjerne kontakt med en av våre seniorrådgivere for en uforpliktende prat.