Hvorfor en investeringstelling?

Investeringstellingen skal stimulere til økt kunnskap om, og innsikt i, planlagte investeringer i ulike næringer og bransjer i Nord-Norge. Tallenes tale gir kunnskap om utviklingen i landsdelen, både muligheter og begrensninger. Dette er viten av stor betydning for beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt, i næringslivet så vel som i offentlig sektor.

Vi gjør oppmerksom på at enkeltinvesteringer ikke synliggjøres i investeringstellingen, da informasjonen kategoriseres bransjevis.

 

Om investeringstellingen

Investeringstellingen utgis som en del av Kunnskapsbanken i SpareBank1 Nord-Norge (SNN). Gjennom Kunnskapsbanken skal SNN bidra til å:

  • Tilgjengeliggjøre reell og uhilda kunnskap som bidrar til at landsdelen går i samme retning
  • Maksimere effekten av kunnskapsbasert og bærekraftig verdiskaping for landsdelen
  • Styrke næringslivet, offentlig sektor, utdanningssektoren og andre beslutningstakere gjennom relevante kunnskapsgrunnlag og fakta

I år gjennomføres investeringstellingen for sjuende gang. Hvert år kartlegges stadig flere investeringer, samtidig som vi vet at det finnes investeringsplaner som vi ikke har oversikt over. Bedriftskompetanse AS bistår SNN i kartleggingen av disse.

Har du ikke oppdaget denne kunnskapsbasen tidligere? Sjekk ut Investeringstelleren her.

 

Hvordan bidra?

Har din virksomhet planlagte investeringer over 5 millioner de kommende 7 årene (2021-2028)? Meld gjerne informasjon om dette til Hanne-Ma Markussen på telefon 901 90 745, eller på e-post: hmm@bedriftskompetanse.no. Spørsmål angående tellingen kan også rettes til Markussen.

Vi ønsker gjerne at informasjonen kategoriseres og rapporteres som følger:

  • Investeringskategori (bolig, fiskeri, helse, industri, infrastruktur, kraft, maritim infrastruktur, næring, offentlige bygg, offshore)
  • Status (1 = ønskes/utredes, 2 = finansiert, 3 = pågående)
  • Avslutning
  • Verdi (mill. kr.)
  • Type investeringsprosjekt
  • Kommune eller region

(Tabell for utfylling kan lastes ned her (DOCX, 14KB).)

Du kan også bidra gjennom å tipse andre virksomheter med relevant investeringsaktivitet om å melde dette til oss.

Frist for bidrag til årets telling er 30. september.