Fra 3. januar har vi den store gleden av å få Astrid på plass, som del av kollegiet vårt i Bodø. Astrid har siden 2016 jobbet i egen virksomhet, «Din Mentaltrener», hvor hun har tilbudt tjenester som coaching, mental trening for voksne og unge, samt karrierecoaching. I tillegg har hun jevnlig holdt foredrag og workshops for bedrifter som har stått overfor store utfordringer og endringer, eller hatt som mål å utvikle offensive medarbeidere.

"Jeg ser virkelig frem til å starte i Bedriftskompetanse og bli del av et miljø med mye erfaring, der utvikling står i fokus. Jeg håper å kunne bidra til at kundene våre utvikler seg, både profesjonelt og personlig, slik at de kjenner på mestring og glede i hverdagen.

 

Min visjon som coach har hele tiden vært å hjelpe kundene mine i å bli god på selvledelse og se på motgang som noe positivt. Når vi klarer det, kommer det enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet til gode." Astrid Lauritzen 

I forkant av at Astrid etablerte «Din Mentaltrener» hadde hun en nøkkelrolle i etableringen av Nor Tekstil sin avdeling i Bodø, hvor hun jobbet som Key Account Manager/Markedsansvarlig. Astrid har også lang erfaring fra restaurantbransjen, samt noen år som teamleder og styremedlem i Parkenfestivalen. I flere av disse stillingene har hun hatt leder- og personalansvar.  

Astrid har utdanning fra hotellhøyskole i Sveits, coachingutdanning, samt høyskoleutdanning innen anvendt psykologi.

«Astrid er et gledelig og spennende tilskudd til Bedriftskompetanse. Hun har en variert erfaringsbakgrunn. Samtidig er hun spisskompetent på utvikling av mennesker, både som individer og team – noe hun virkelig brenner for. Astrid vil derfor bli et verdifullt tilskudd til teamene våre på organisasjons- og lederutvikling. Vi gleder oss stort til å få henne på plass – både i kollegiet og i oppdragene våre.» Roger Veinan, Adm. direktør

Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om Astrids bakgrunn her.

Astrid