Jeg ser fram til å bli en del av Bedriftskompetanse og sammen med mine kolleger bidra som en sentral utviklingsaktør for næringsliv og samfunn i nord. I dette arbeidet må kunnskap og internasjonale perspektiver forenes med lokale forutsetninger, godt lederskap og felles visjoner.

Ivan C. Burkow (61) har lang fartstid fra privat sektor og akademia. Det siste året har han jobbet som spesialrådgiver i NORCE (Norwegian Research Institute AS), og før dette 11 år som konsernsjef og administrerende direktør i Norut (Northern Research Institute AS). Tidligere har han blant annet vært administrerende direktør for Fiskeriforskning (Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning), avdelingsdirektør i Norsk institutt for luftforskning (NILU), samt innehatt andre stillinger innen akademia og en rekke styreverv.

Periodene som toppleder i Norut og Fiskeriforskning har blant annet gitt solid erfaring i ledelse under store omstillingsprosesser. Samtidig har disse rollene gitt variert erfaring i ledelse i ulike organisasjonsmodeller, med avdelinger og datterselskaper med stor faglig og geografisk spredning.

I en tid der endringer skjer både raskere og mer radikalt, ønsker jeg å bidra til utvikling av robuste og omstillingsdyktige organisasjoner. Dette trenger mulighetsorienterte, inkluderende og handlekraftige ledere som kan skape felles fremtidsbilder og gode resultater. Jeg vet at motiverte medarbeidere gir grunnlag for både faglige og økonomiske verdier, og de trives.

Ivan Burkow

Vi har gleden av å ønske Ivan C. Burkow hjertelig velkommen til kollegiet i Bedriftskompetanse AS! Han har sin første arbeidsdag hos oss 16. september 2019.