Fra 1. oktober har vi den store gleden av å få Kirsten på plass, som del av kollegiet vårt i Tromsø. Hun kommer nå fra stilling som seniorrådgiver kreative næringer og samisk reiseliv i Sametinget, og kan for øvrig vise til variert erfaring fra både privat og offentlig sektor, eksempelvis relatert til arbeid med gründere og forretningsutvikling, næringsutvikling, markedsføring, administrasjon og ledelse.

Som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse vil hun jobbe med hovedfokus på forretnings- og næringsutvikling, samtidig som hun vil komplettere våre team på lederrekruttering og ledelsestjenester.

 

"Jeg ser fram til å jobbe i Bedriftskompetanse, sammen med folk med lang erfaring innen næringsutvikling, og som kjenner næringslivet i landsdelen godt. Fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden, noe som leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også å ha fokus på sosialt ansvar som påvirker bedriftenes strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer. Å kunne jobbe med grønn vekst, ny teknologi og bærekraftige produkter og tjenester i nordnorske virksomheter blir veldig spennende." Kirsten Østby

 

Kirsten er utdannet med en mastergrad i Ledelse, innovasjon og marked, er siviløkonom, og kan i tillegg vise til utdanning innen bærekraft som konkurransefortrinn, styrekompetanse, arbeids- og organisasjonspsykologi, samt plan, kultur og næring. 

 

«Kirsten er et gledelig og spennende tilskudd i Bedriftskompetanse. Hun har en stor bredde i sin faglige bakgrunn, hvor hun vil komplettere våre team både på næring, forretningsutvikling og ledelsestjenester. Kirsten har et stort engasjement for nærings- og arbeidsliv, samtidig som hun brenner for ledelsesfaget og hvordan dette utøves. Hennes kunnskap og engasjement svarer dermed på høyaktuelle utfordringer i samfunnet rundt oss. Vi gleder oss stort til å få henne på plass – både i kollegiet og i oppdragene våre.» Linn B. Sollund-Walberg, ass. direktør

 

Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om Kirstens bakgrunn her.